Dane kontaktowe:
Telefon: (48)378- 35- 47
Fax:       (48) 378- 36- 63
E-mail: apteka.kierownik@szpitallipsko.pl

Apteka Szpitalna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:35

Kierownik Apteki:mgr farm. Elżbieta Kosanowska
mgr farm. Magdalena Macuga
mgr farm. Jadwiga Wodnicka

Technicy farmaceutyczni:
Szumlak Weronika
Stobnicka Karolina

 APTEKA NIE PROWADZI SPRZEDAŻY ODRĘCZNEJ PACJENTOM.

Apteka Szpitalna zaopatruje Oddziały i Poradnie SP ZZOZ w Lipsku w:

 • leki gotowe oraz recepturowe;
 • płyny infuzyjne – w tym także płyny dializacyjne przeznaczone do ciągłej terapii nerkozastępczej;
 • materiały opatrunkowe (w tym także opatrunki specjalistyczne);
 • preparaty do żywienia enteralnego;
 • preparaty do żywienia parenteralnego (pozajelitowego);
 • środki dezynfekcyjne.

Apteka Szpitalna ponadto:

 • weryfikuje prawidłowe prowadzenie apteczek oddziałowych;
 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu, przekazując do wiadomości Oddziałów/Poradni komunikaty bezpieczeństwa oraz decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu;
 • sprowadza leki na drodze importu docelowego;
 • udziela informacji dotyczących produktów leczniczych personelowi fachowemu szpitala;
 • uczestniczy w spotkaniach Komitetu Terapeutycznego, Zespołu Żywieniowego oraz zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych;
 • prowadzi ewidencję próbek lekarskich oraz darowizn;
 • przygotowuje postępowania przetargowe na leki, płyny infuzyjne i środki opatrunkowe;
 • monitoruje przebieg umów zawartych na dostawę leków i  wyrobów medycznych, które powierzono nam do realizacji.

Szkolimy też studentów IV roku Wydziałów Farmaceutycznych UM w ramach wakacyjnych praktyk studenckich.

10 grudnia 2021, Ewa Pietuszko