Gabinet nr 5 – tel. (48) 378-36-81

W poradni przyjmuje logopeda -Ksymena Koprowska

Dni i godziny pracy:

Poniedziałek   09:00-18:00
Wtorek            08:00-15:00
Środa               08:00-15:00
Czwartek        08:00-15:00
Piątek              08:00-15:00

Zakres świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych udzielanych w poradni:
  • prowadzimy diagnostykę i terapię w zakresie zaburzeń mowy dotyczącą diagnozy i terapii afazji, ćwiczeń mowy przełykowej, terapii defektów wymowy, leczenia/ ćwiczenia wymowy,
  • zapewniamy rehabilitację mowy w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy,
  • diagnoza logopedyczna, badanie funkcji połykania, badanie funkcji oddychania, orientacyjne badanie słuchu, badanie lateralizacji , badanie mowy pod względem poprawności artykulacyjnej, sprawdzanie kompetencji językowej nadawania i rozumienia mowy,
  • terapia logopedyczna – na podstawie badania mowy oraz wywiadu ustalany jest indywidualny plan terapii,
  • profilaktyka zaburzeń mowy – zapewniamy wczesnodziecięcą diagnozę oraz stymulacje wczesnego rozwoju mowy.

6 września 2023, Szpital Lipsko