Przed podjęciem decyzji o budowie szpitala opieka medyczna w Lipsku była sprawowana w „starym szpitalu przy ulicy Iłżeckiej”. Zanim położono kamień węgielny pod budowę obiektu, o jego budowę starano się przez ponad 10 lat.

Podstawowe informacje o służbie zdrowia w Lipsku  latach 1974- 1984 przedstawiały się  następująco:

W budynku przy ulicy Iłżeckiej 6, w miejscu gdzie przed wojna była bożnica żydowska, na piętrze zlokalizowana była Izba Chorych z trzydziestoma łóżkami. Lekarzem Izby Chorych był Zbigniew Bartkow, a od 01.05.1974r.Julian Gozdur. Od 01.02.1976 roku Izba Chorych została przemianowana na Oddział Wewnętrzny. Na parterze budynku znajdowały się izba porodowa, rejestracja, laboratorium, poradnie: ogólna, „K”, chirurgiczna i poradnie stomatologiczne. Na piętrze budynku zlokalizowana była Poradnia przeciwgruźlicza i RTG. Poradnia dziecięca i laryngologiczna mieściły się w wynajmowanych budynkach prywatnych. Następnie zostały uruchomione  kolejne poradnie tzn. okulistyczna, reumatologiczna. Pogotowie ratunkowe mieściło się w budynku Iłżeckiej 2. Po likwidacji powiatu ( w połowie lat siedemdziesiątych) zlikwidowany został Zespół Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Na lata 1975-1981 kontrole nad Lipską służbą zdrowia przejął ZOZ w Iłży. W Lipsku powstał Dział Terenowy, przy ZOZ-ie w Iłży. Nadzór bezpośredni nad placówkami lipskimi sprawował Kierownik Działu Terenowego do czasu powołania ZOZ-u w Lipsku.

Opieka medyczna w Lipsku w drugiej połowie lat siedemdziesiątych nie była zadowalająca. Zanim położono kamień węgielny pod budowę obiektu, o jego powstanie starano się przez ponad dziesięć lat.

Na szczęście Lipsko może się poszczycić wieloma społecznikami w tamtych jakże trudnych czasach, którzy wszelkimi siłami dążyli do urealnienia idei budowy szpitala. W 1973 roku zapoczątkowana została zbiórka pieniędzy  na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia, nad którą główną pieczę sprawował Daniel Czajor, a sekretarzem odpowiedzialnym za zbiórkę był Leopold Gozdur. Zbiórka środków na NFOZ trwała przez wiele lat, a „cegiełki na szpital” były symbolem tamtych czasów.

W końcu lat 70-tych budowa szpitala w Lipsku stała się faktem. Do końca 1974r. trwała procedura wykupu gruntów pod budowę obiektu od prywatnych osób. Na wiosnę 1976 roku rozpoczęto budowę szpitala, która trwała do 1984 roku. Zaczęto ją realizować w strukturze województwa kieleckiego (wywłaszczenie, wykup gruntów, projekty i plany), a budowa  kontynuowana była w strukturze województwa radomskiego.

Ostatecznie nowoczesny szpital oddano do użytku 17 lipca 1984 roku.

Od początku istnienia sukcesywnie uruchomiano w nim kolejne oddziały. Jako pierwszy rozpoczął działalność Oddział Wewnętrzny (grudzień 1984). Następnie uruchomiono Oddział Ginekologiczno – Położniczy wraz  z Traktem Porodowymi  (przełom 1984/1985).

Pozostałe oddziały rozpoczęły działalność w następującej kolejności.

 • czerwiec 1985r –       Chirurgia Ogólna
 • koniec 1985r –          Oddział Dziecięcy
 • styczeń 1987r–          Oddział Reumatologiczny
 • październik 1987r–  Oddział Ortopedii
 • wrzesień 1998r –      Apteka Ogólnodostępna
 • październik 1999r – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • styczeń 2001r –         Oddział Rehabilitacji
 • marzec 2002r –         Oddział Długoterminowej Opieki Psychiatrycznej
 • maj 2008r –               Oddział Leczenia Uzależnień

W marcu 2006r dokonano przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Szpital Powiatowy
 • Przychodnie Specjalistyczne
 • Zakłady Opieki Długoterminowej

SP ZZOZ w Lipsku działa w oparciu o statut, który jest zatwierdzony przez Radę Powiatu w Lipsku.

Organem założycielskim jest Powiat  Lipski.

Osoby zarządzające Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku                                          w latach 1982 – 2018:

Dyrektorzy SPZZOZ:

 • Wacław Sikora (01.01.1982r – 30.11.1989r)
 • Marian Sobczyk (20.01.1990r – 02.04.2000r)
 • mgr Leokadia Dąbrowska (04.07.2000r – 27.04.2008r)
 • mgr Nina Siejko (01.10.2008r – 29.08.2019r )
 • mgr Maria Chmielnicka (23.05.2019r – nadal)

Zastępcy d.s. lecznictwa:

 • Emilia Wilczyńska (01.10.1985r – 30.11.1987r)
 • Grażyna Stępnikowska – Seweryn (01.12.1987r – 30.06.1991r)
 • Stanisław Kozak (01.07.1991r – 17.11.1994r)
 • Adam Majchrzyk (01.01.1996r – 22.05.2000r)
 • Waldemar Markowski (25.05.2000r – 31.07.2000r – 31.07.2003r)
 • dr n. med. Stanisław Staszczyk (18.08.2003r – 15.06.2004r)
 • Joanna Garganisz – Studniarz (16.06.2004r – 15.01.2010r)
 • Krystyna Szostok – Pisarska (16.01.2010r – 28.02.2017)
 • Krzysztof Kołątaj (01.03.2017 -31.05.2019)
 • p.o. Joanna Garganisz – Studniarz (03.06.2019r – nadal)

Zastępca d.s. Administracyjno – Technicznych:

 • mgr inż. Longin Jarosz (01.06.1986r-28.08.2020r)

Główny Księgowy:

 • Władysława Wójcik (01.01.1982r – 15.04.1986r)
 • Danuta Basiakowska (15.04.1986r – 30.06.1995r)
 • Danuta Miżejewska (01.07.1995r – 31.08.2022r)
 • p.o. Anna Wieczorek (01.09.2022r – nadal)

Naczelna Pielęgniarka:

 • mgr Barbara Wieczorek – Szmajda (01.01.1982r – 30.11.1982r)
 • Lucyna Smaga (01.03.1983r – 31.12.1983r)
 • mgr Genowefa Maciąg  (01.03.1984r – 31.03.1984r)
 • mgr Jolanta Wolszczak  (01.04.1984r – 31.03.2017r)
 • p.o. mgr Ewa Pietuszko (01.04.2017r-26.08.2020r)
 • mgr Renata Kowalska   (27.08.2020r -nadal)

Sekcja Służb Pracowniczych:

 • Janina Wójcik (01.01.1982r – 31.01.1989r)
 • mgr Ewa Markiewicz (01.05.1989r – 16.05.1999r)
 • mgr Krystyna Wrona (17.05.1999 – 31.12.2021r)
 • mgr Katarzyna Tkaczyk (01.01.2022r – nadal)

Sekcja Techniczna:

 • mgr inż. Jerzy Gogłoza (01.01.1983r – 30.06.1985r)
 • mgr inż Stanisław Dziuk (15.08.1985r – 15.12.1987r)
 • inż. Anna Lenart (16.12.1987r –30.04.2016r)
 • mgr Andrzej Czajkowski (01.05.2016r-28.12.2022r)
 • p.o. inż. Jarosław Zagozdon (01.01.2023r-nadal)

Sekcja Administracyjno – Gospodarcza:

 • mgr inż Janina Sikora  (01.01.1982r – 30.06.1991r)
 • mgr Krystyna Wrona (01.07.1991r – 16.05.1999r)
 • Zofia Salwa (17.05.1999r – 28.02.2003r)
 • mgr Halina Kosno (01.03.2003r – 06.12.2018r)
 • p.o. mgr Tomasz Studniarz (29.05.2017r – 26.11.2021r)
 • mgr Dariusz Tuszyński – (01.07.2022r – nadal)

Szpital Powiatowy w Lipsku na dobre wrósł w historię miasta i Powiatu. W listopadzie 2009r obchodziliśmy uroczystość 25-lecia istnienia naszej placówki, natomiast 10 października 2014 roku odbyły się obchody 30-lecia.

12 stycznia 2023, Ewa Pietuszko