Dofinansowanie ze środków budżetu państwa – dotacja celowa z budżetu państwa na „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologiczno-położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku”.

Dofinansowanie o wartości: 347 961,63 zł, całkowita wartość: 450 983,72 zł.

W ramach wyżej wymienionego zadania został zakupiony sprzęt medyczny:

– łóżko porodowe – 2 sztuki,
– USG – 1 sztuki,
– KTG – 1 sztuki,
– fotel ginekologiczny – 1 sztuka,
– Vacum (sprzęt do porodu) – 1 sztuka,
– aparat do znieczulenia ogólnego – 1 sztuka