ODDZIAŁY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi i niewydolnością krążeniową

Oddział Wewnętrzny
Oddział jest przystosowany do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, z wydzieloną salą intensywnego nadzoru

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej
W oddziale wykonuje się zabiegi operacyjne jamy brzusznej, tarczycy, mastektomii, chirurgii urazowej oraz zabiegi laparoskopowe. Leczeni są również chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi, wykonywana jest protezoplastyka stawu biodrowego

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział jest przystosowany do leczenia pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi. W oddziale umożliwia się matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanej sali

Przyszpitalna Szkoła Rodzenia

Oddział Neonatologiczny
Oddział funkcjonuje na zasadzie „rooming-in” – matki przebywają w salach ze swoim dzieckiem bezpośrednio po porodzie  co zapewnia nieograniczony kontakt matki z dzieckiem od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala.

Oddział Rehabilitacji
W oddziale prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa osób po wypadkach, urazach i innych schorzeniach, w których dochodzi do ograniczenia sprawności

Oddział Dziecięcy
W oddziale prowadzone jest leczenie i diagnostyka chorób wieku dziecięcego do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców

Oddział Reumatologiczny
W oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne u pacjentów z chorobami reumatycznymi

Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
Oddział przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia, a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel

Oddział Leczenia Uzależnień
Oferta terapeutyczna całodobowego OLU w Lipsku skierowana jest do mężczyzn, którzy mają problem z alkoholem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego lub są skierowani na leczenie przez Sąd

Izba Przyjęć
W Izbie Przyjęć odbywają się przyjęcia chorych ze skierowaniem do leczenia szpitalnego w trybie planowym i nagłym. Udzielana jest całodobowo pomoc  doraźna chorym jej potrzebującym.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Ratownictwo Medyczne
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest kontynuacją opieki nad pacjentem po godzinach pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) czyli od godz.18:00 do 8:00 dnia następnego, w niedzielę i święta oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy(całodobowo).

W SP ZZOZ w Lipsku  stacjonują dwa zespoły  podstawowe Ratownictwa Medycznego, które udzielają pomocy wszystkim w stanach zagrożenia życia   po uprzednim zgłoszeniu na numer alarmowy 999 lub 112 dyspozytor Radom.

Blok Operacyjny
Blok operacyjny rozpoczął swoją działalność od marca 1985 roku. Wykonuje się w nim zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii, ginekologii i ortopedii.

Centralna Sterylizacja
Centrala sterylizacja jest działem usługowym szpitala, w którym wykonuje się procesy mające wpływ na jakość procedur medycznych i bezpieczeństwo pacjenta.

Apteka Szpitalna
Do zadań Apteki Szpitalnej należy  między innymi zaopatrywanie komórek organizacyjnych SP ZZOZ w Lipsku  w leki (gotowe i recepturowe), środki dezynfekcyjne i materiały opatrunkowe oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką oraz  bezpieczeństwem stosowanych leków.

11 lipca 2018, Szpital Lipsko