O Szpitalu

Informacje ogólne
Zakład nasz pod nazwą Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej funkcjonuje od marca 2006 roku.

Siedziba Zespołu mieści się w Lipsku przy ulicy  J.Śniadeckiego 2.

Podmiotem tworzącym Zespół jest Rada Powiatu Lipskiego.

 

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szpital Powiatowy
  • Przychodnia Specjalistyczna
  • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
  • Pomoc Doraźna i Ratownictwo Medyczne

Głównym celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

 

 

Misja Szpitala:

Pacjent jest naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością

 

 

 

10 lipca 2018, Ewa Pietuszko