Podstawową Opieką Zdrowotną kieruje:

p.o. kierownika – Agnieszka Fałek-Pisarek; e-mail: poz.kierownik@szpitallipsko.pl

Telefony kontaktowe:

 • Rejestracja –                                          (48)378-35-38
 • Gabinet ogólny lekarza POZ –            (48)378-35-29
 • Gabinet pediatryczny lekarza POZ – (48)378-35-33
 • Higiena szkolna/punkt szczepień  –  (48)378-35-35
 • p.o.kierownika –                             (48)378-35-38

ADRES: ul. J. Śniadeckiego 2,
27-300 Lipsko                                                Zmiana lokalizacji POZ:  przeniesiony do budynku w którym mieściła się między innymi                                                                                          Por. Dermatologiczna / po drugiej stronie ulicy od budynku głównego Szpitala/

GODZINY PRZYJĘĆ – dni robocze  08:00 – 18:00

Harmonogram udzielania świadczeń na odległość 
przy użyciu systemów teleinformatycznych 
lub systemu łączności:
Poniedziałek 13.00 - 13.30
Wtorek 12.00 - 12.30
Czwartek 15.00 - 15.30
Piątek 11.00 - 11.30

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 18:00

e-mail: poz.rejestracja@szpitallipsko.pl

Wszystkich Pacjentów zachęcamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w przyszpitalnej przychodni rodzinnej

Pacjenci, którzy wybrali lekarza, pielęgniarkę i położną POZ w  SP ZZOZ w Lipsku, mogą korzystać ze sprawnej realizacji wielu nieodpłatnych świadczeń w ramach NFZ.

 1. możliwość wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w naszej placówce
 2. skierowania na leczenie szpitalne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, na opiekę długoterminową i wiele innych
 3. transport medyczny do szpitala lub na badania diagnostyczne
 4. dostęp do bezpłatnych obowiązkowych szczepień ochronnych
 5. wydawanie stosownych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich
 6. wystawianie recept na leki w tym leki refundowane.

PONADTO

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG W NASZEJ PLACÓWCE

1.Udzielanie  świadczeń z zakresu  OPIEKI KOORDYNOWANEJ   co zwiększa dostępność do świadczeń zdrowotnych

Między innymi w naszym POZ realizowana jest:

 • rozszerzona lista badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ,
 • umożliwiony szybszy dostęp do opieki specjalistycznej,
 • działania edukacyjne –  gdzie pacjent dowie się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce,
 • aktywizacja pacjenta, który będzie mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.

koordynator:   mgr piel. AGNIESZKA FAŁEK-PISAREK         – specjalista piel. opieki długoterminowej

2.Elektroniczna dokumentacja medyczna spójna z dokumentacją szpitala i poradni specjalistycznych

Dokumentacja medyczna Pacjentów korzystających z pomocy medycznej w placówkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zapisywana jest w formie elektronicznej. Jeśli Pacjenci wybiorą na lekarza pierwszego kontaktu specjalistę, który przyjmuje w tych placówkach, również on będzie miał dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej – w razie pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta prześledzi historię zachorowań, zapozna się z wynikami badań i poprzednimi zaleceniami lekarskimi, co zapewni ciągłość leczenia.

3.Na miejscu bezpłatne badania oraz konsultacje

Wybrany u nas lekarz POZ w razie potrzeby zleci dodatkowe badania. Jeśli na podstawie wyników badań uzna, że Pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji u specjalisty, wystawi mu stosowne skierowania, a w ramach ścieżki onkologicznej wyda mu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

4. Dostęp do szybkiej terapii onkologicznej

Czy wiesz, że nowotwory złośliwe to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce? W 2010 roku liczba zachorowań przekroczyła 140 tys.- chorują członkowie naszych rodzin, przyjaciele, znajomi. Masz pewność, że ten problem nie będzie dotyczył także Ciebie Słyszałeś o szybkiej terapii onkologicznej? Dzięki projektowi Ministerstwa Zdrowia nasi lekarze pierwszego kontaktu przyśpieszą proces diagnostyki i rozpoczęcia leczenia nowotworów.

5. Krótki czas oczekiwania na przyjęcie

Zatrudniamy pracowników specjalistów w następujących dziedzinach:

GABINET LEKARZA POZ

 1. Lek. Wojciech Kosanowski                – specjalista chorób wewnętrznych
 2. Lek. Joanna Garganisz- Studniarz    -specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Pediatrzy

 1. Lek. Krystyna Szostok- Pisarska    – specjalista pediatrii i alergologii
 2. Lek. Urszula Sowa                             – specjalista pediatrii
 3. Lek. Teresa Wójtowicz                     – specjalista pediatrii i neonatologii
 4. Lek. Barbara Gościmska-Ograbek – specjalista pediatrii i neonatologi

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO- RODZINNEJ

 1. mgr piel. AGNIESZKA FAŁEK-PISAREK           – specjalista piel. opieki długoterminowej
 2. mgr piel. GRAŻYNA MŁYNEK,           – specjalista piel. opieki rodzinnej
 3. pielęgniarka Beata Tkaczyk.

GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO- RODZINNEJ

 1. położna MARZANNA LEWIKOWSKA – specjalista piel. położniczego
 2. położna BEATA KOŁSUT – specjalista piel. położniczego

Udzielamy porad w zakresie położnictwa – min. od 21 tygodnia ciąży do okresu porodu prowadzona jest edukacja przedporodowa tzw.” SZKOŁA RODZENIA„- położna prowadzi teoretyczne i praktyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 1. mgr piel. AGNIESZKA JAROSZ – specjalista piel. opieki rodzinnej
 2. pielęgniarka – ELŻBIETA GÓRSKA
 3. mgr piel. MAŁGORZATA FAŁEK – specjalista piel. psychiatrycznego

14 listopada 2023, Ewa Pietuszko