Lokalizacja: parter w   budynku głównym Szpitala.

Rejestracja osobiście lub telefonicznie codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00

                                                                                                          Tel.(48) 378-35-75

Pracownia świadczy usługi w zakresie badań RTG dla pacjentów szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych. Wykonuje całodobowo diagnostykę nagłych zachorowań i urazów dorosłych i dzieci.
Do zapisana się na badanie wymagane jest skierowanie lekarskie.

W pracowni wykonywane są badania:

  1. Mammografia – bez skierowania po wcześniejszym umówieniu terminu badania.

Badanie mogą wykonać kobiety   od 45 do 74 roku życia.

  1. Zdjęcia RTG zębów punktowe /zewnątrzustne/ – bez skierowania /komercyjne/.
  2. Zdjęcia RTG ogólno diagnostyczne.

Wyżej wymienione zdjęcia wykonywane są przez techników RTG.

Badania RTG wykonywane są w postaci cyfrowej.

Lekarze opisujący zdjęcia :

  • lek. Zofia Markowska                      – zdjęcia RTG i mammograficzne
  • lek. Anna Smelcerz                           – zdjęcia RTG i mammograficzne
  • lek. Emilia Pastuszko – Sokalska   –  zdjęcia RTG

Wszystkie zdjęcia rentgenowskie są wykonywane w dniu zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem z wyjątkiem zdjęć kręgosłupa lędźwiowego do którego należy się odpowiednio przygotować.

15 lipca 2018, Szpital Lipsko