Telefon kontaktowy – (48) 378-35-36

e-mail: ip.oddzialowa@szpitallipsko.pl

Pielęgniarka koordynująca– mgr Grażyna Piskorowska

Przydatne informacje:

Przy przyjęciu do oddziałów szpitalnych w Izbie Przyjęć wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • skierowanie do szpitala, w nagłych przypadkach pacjenci przyjmowani są bez skierowania.

Całodobową opiekę lekarską pacjentom zapewniają lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych oraz lekarz Główny Szpitala sprawujący nadzór nad całokształtem funkcjonowania Izby Przyjęć.

Do zadań Izby Przyjęć ogólnej należy w szczególności:

 • badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala
 • przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego
 • udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie
 • przekazywanie przyjmowanych pacjentów do oddziałów szpitalnych

Chorym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna-podawane są leki, wykonywane są świadczenia w zakresie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, chorzy są obserwowani, a następnie kwalifikowani do leczenia szpitalnego w trybie ostrym lub planowym.
W przypadku zakwalifikowania do leczenia ambulatoryjnego wydawane są odpowiednie zalecenia dla lekarza rodzinnego
Dokonuje się także oględzin lekarskich i pobierania krwi na alkohol u osób przywiezionych przez policję. W razie potrzeby udziela im się pomocy medycznej. Lekarz, który udzielił pomocy wypełnia stosowny protokół oceniający trzeźwość badanych.

Chorzy przyjmowani są do oddziałów SP ZZOZ w Lipsku całodobowo w stanie zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia oraz planowo, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu hospitalizacji w danym oddziale.

W  Izbie Przyjęć udzielana jest również pomoc pacjentom nie wymagającym hospitalizacji. W przypadku potrzeby leczenia w oddziałach wysokospecjalistycznych (np. neurologia, kardiologia i inne) chorego kierujemy lub przewozimy szpitalnym transportem.

Ambulatorium Izby Przyjęć całodobowo oprócz porad lekarskich i zabiegów pielęgniarskich wykonuje drobne zabiegi chirurgiczne i opatrunki gipsowe wszystkim pacjentom, którzy tego rodzaju pomocy potrzebują.

W skład Izby Przyjęć wchodzą następujące pomieszczenia:

 • gabinet przyjęć ogólny
 • gabinet przyjęć kardiologiczny
 • gabinet przyjęć ginekologiczny
 • gabinet przyjęć pediatryczny
 • izolatka – pomieszczenie zapewniające możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono lub podejrzewa się chorobę zakaźną.

Izba Przyjęć korzysta z zaplecza diagnostycznego w postaci:

 • laboratorium analitycznego całodobowo
 • pracownia diagnostyki radiologicznej,
 • pracownia USG (  w nie pełnym wymiarze czasowym )

Przeciętnie w  Izbie Przyjęć udziela się pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej ponad 30 pacjentom na dobę.

6 lipca 2018, Ewa Pietuszko