Dbając o utrzymanie najwyższej jakości usług medycznych świadczonych naszym Pacjentom, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku pragnie poinformować, iż posiada nieprzerwanie od 2006 roku Certyfikat potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001.

System Zarządzania Jakością działający w naszym Szpitalu był poddawany, w tym okresie kilkukrotnym auditom przeprowadzanym przez auditorów zewnętrznej firmy certyfikującej, którzy wydawali ocenę pozytywną.

W dniach 23 – 24 marca 2021 roku w szpitalu odbył się kolejny audit recertyfikacyjny mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w Normie ISO 9001:2015. Audit zewnętrzny przeprowadziła jednostka certyfikująca DEKRA Certification Sp. z o.o.
Po raz kolejny organizacja certyfikacyjna oceniła pozytywnie System Zarządzania Jakością w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, w efekcie, czego otrzymaliśmy certyfikat na okres kolejnych 3 lat.

Zakres certyfikacji obejmuje: świadczenie usług medycznych specjalistycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych, podstawowa opieka zdrowotna, pomoc doraźna, opieka długoterminowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ratownictwo medyczne oraz promocja zdrowia.18 maja 2021, Szpital Lipsko