Kierownik Bloku Operacyjnego – mgr Joanna Wicik – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Telefony kontaktowe:
                                (48) 378 35 82

                                (48) 378 35 83

Liczba sal operacyjnych – 4

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

W bloku operacyjnym pracuje 12 instrumentariuszek i 2 instrumentariuszy. Specjalizację  w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego posiada dziewięć osób. Pozostałe pielęgniarki ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego. Personel pielęgniarski posiada wysokie kwalifikacje w zakresie instrumentowania do specjalistycznych zabiegów operacyjnych.

Blok operacyjny rozpoczął swoją działalność od marca 1985 roku. Wykonuje się tutaj zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii, ginekologii, położnictwa  i ortopedii. Wykorzystywana jest   videochirurgia (laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, ECPW). Z zakresu ortopedii wykonywane są między innymi: endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

28 listopada 2023, Ewa Pietuszko