Oddziałem kieruje:

Kierownik oddziałulek. Michał Hetmanspecjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowamgr Renata Gałekspecjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Liczba łóżek – 5

Telefony kontaktowe: 
Gabinet lekarski –               (48) 378 35 84
Sala „R” pielęgniarki –         (48) 378 35 87
Pielęgniarka oddziałowa –  (48) 378 35 88

e-mail: oit.ordynator@szpitallipsko.pl

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpoczął działalność w październiku 1999r. Utworzony został na bazie 4 łóżkowej sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej i kadrze zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, istniejącego od początku istnienia szpitala w Lipsku (1984 r.) Oddziału Anestezjologii.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest Oddziałem o charakterze uniwersalnym, a zarazem wysoce specjalistycznym, dostosowanym do szerokiego przekroju przypadków klinicznych, leczonych w naszym szpitalu. Pracą zespołu składającego się z 7 lekarzy anestezjologów (6 specjalistów anestezjologii  i intensywnej terapii: lek .Teresa Rogowska, lek. Iwona Wiśniewska, lek. Wiktoria Mizak, lek. Ewa Heflich-Szewczyk, lek.Michał Hetman, lek. Mariusz Wieczorek, lek. Rafał Strawa oraz lekarz anestezjolog Leszek Błachowicz ) i 22 pielęgniarek (8 posiada tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 2 tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 4 w trakcie specjalizacji, 8 pielęgniarek posiada kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii) kieruje kierownik oddziału Michał Hetman i pielęgniarka oddziałowa Renata Gałek. Praca oddziału to świadczenia anestezjologiczne i leczenie krytycznie chorych.

Zadaniem współczesnego anestezjologa jest:

  • utrzymanie pacjenta przy życiu wśród wszystkich zagrożeń, jakie stwarza zabieg operacyjny,
  • uwolnienie pacjenta od bólu,
  • przygotowanie pacjenta do przebycia operacji.

Anestezjolog idzie do chorego z wizytą w celu poznania go, uwolnienia go od lęku, poczucia zagrożenia i niepewności związanej z operacją. Omawia i uzgadnia również najbardziej korzystny i bezpieczny sposób znieczulenia.

Rodzaje znieczulenia:

  • ogólne (narkoza),
  • przewodowe (podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, splotowe),
  • miejscowe,
  • złożone.

Zapewniamy całkowite uwolnienie od bólu pooperacyjnego, pamiętając, że ból jest przeżyciem subiektywnym, które jest odczuwane inaczej przez każdego człowieka. Nawet najcięższa postać choroby może przebiegać bez bólu, dzięki coraz śmielej wdrażanym nowym metodom i drogom podawania leków, m.in. blokady nerwów, splotów, farmakoterapii.

Wykonujemy również znieczulenia do przykrych i bolesnych badań diagnostycznych i leczniczych, wykonywanych w pracowni endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia), gabinetach zabiegowych Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej, Oddziału Wewnętrznego i Dziecięcego.

Prowadzimy resuscytacje u chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia w szpitalu.

Następnym niezwykle ważnym zadaniem jest leczenie krytycznie chorych Oddziale Intensywnej Terapii. Bazę oddziału stanowi 5 łóżek, 4 rozmieszczone w jednej dużej, przestronnej sali i 1 łóżko w izolatce przeznaczonej dla ciężko chorych, przy których życzy sobie przebywać rodzina. Oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć, Pracowni Radiologicznej oraz Bloku Operacyjnego. Takie usytuowanie ułatwia pracę i eliminuje niebezpieczeństwo zbyt odległego transportu. OAiIT jest oddziałem wieloprofilowym, wykorzystującym nowoczesne metody leczenia w oparciu o wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny i dobrze wyszkolony, zaangażowany w pracę zespół lekarzy i pielęgniarek. Wysoki poziom wiedzy i umiejętności utrzymywany jest poprzez częsty udział w kursach specjalistycznych, konferencjach i sympozjach naukowych.

W przypadkach zagrożenia życia wdrażamy procedury intensywnej terapii, stosując specjalne techniki leczenia, polegające na inwazyjnym monitorowaniu układu krążenia  oraz wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów, stałe monitorowanie ważnych czynności życiowych, zaawansowaną technikę wentylacji zastępczej, pełne żywienie pozajelitowe, stymulację zewnętrzną serca, zakładanie wkłuć do żył centralnych. Wykorzystując wiedzę, posługując się specjalistyczną aparaturą, nowymi technikami potrafimy podtrzymać funkcje ważnych dla życia układów i narządów.

Najczęściej prowadzimy leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową i krążeniową, chorych po rozległych zabiegach operacyjnych, z mnogimi obrażeniami pourazowymi, chorych nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia, udary mózgu, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe), pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z powikłaniami, wszystkich po nagłym zatrzymaniu krążenia. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu oddziału w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny: respiratory, najnowszej generacji typu Bennett, Hamilton, Nihon Kohden, defibrylatory Lifpak 20, monitory Edan Elite V6,  posiadające zespół modułów, co pozwala monitorować nie tylko standardowe parametry jak EKG, pulsoksymetria, automatyczny pomiar ciśnienia, temperatura, ale także wykorzystując sposoby inwazyjne, pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ), bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Platformę Kliniczną EV 1000, która pozwala prowadzić ciągły pomiar wydolności układu krążenia, w tym rzut serca, indeks sercowy, układowy opór naczyniowy. U chorych z ostrą niewydolnością nerek prowadzimy hemodializę za pomocą aparatów: MULTI PRO oraz MULTIFILTRAT BASIC firmy Fresenius.

Żeby zapewnić najwyższą jakość leczenia, ściśle współpracujemy z naszymi specjalistami chirurgii, ortopedii, chorób wewnętrznych, ginekologii, neurologii oraz z ośrodków klinicznych. Współpracujemy z fizjoterapeutami, którzy prowadzą wczesną rehabilitację przy łóżku chorego, co pomaga w leczeniu i umożliwia szybszy powrót do zdrowia i sprawności.

30 listopada 2023, Ewa Pietuszko