PORADNIE

Poradnia Alergologiczna
Zapewnia kompleksową pomoc w zakresie wykrycia i leczenia alergii. W poradni przyjmowani są pacjenci z przewlekłymi i nawracającymi schorzeniami układu oddechowego oraz schorzeniami alergicznymi stanowiącymi poważny problem zdrowotny.

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem w ramach tzw. chirurgii ogólnej, przygotowując pacjentów do planowych zabiegów chirurgicznych oraz udziela konsultacji po leczeniu szpitalnym.

Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Dermatologiczna specjalizuje się w zakresie diagnostyki i leczenia chorób skóry i tkanek podskórnych, leczenia chorób włosów i paznokci. Wykonywana jest elektrokoagulacja zmian łagodnych skóry.

Poradnia Endokrynologiczna
Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, recepturowych i diagnostycznych w zakresie chorób tarczycy i innych zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Świadczone są tu  usługi w zakresie leczenia ostrych i przewlekłych schorzeń ginekologicznych, opieki nad kobietą ciężarną w okresie ciąży i połogu, profilaktyki onkologicznej. Kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych i zakończonej hospitalizacji.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów chorych na gruźlicę, astmę, POCHP oraz inne choroby płuc i oskrzeli. Prowadzona jest również opieka poszpitalna w stosunku do pacjentów z chorobami dolnych dróg oddechowych i płuc.

Poradnia Kardiologiczna
Poradnia specjalizuje się w diagnostyczne i leczeniu chorób układu sercowo -naczyniowego.Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych pacjentom kierowanym przez lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Poradnia Neurologiczna
Poradnia zajmuje się leczeniem chorób zwyrodnieniowych /choroba Alzhaimera, Parkinsona/ pierwotną i wtórną prewencją udaru mózgu, a także innych chorób układu nerwowego, zespołów bólów i zawrotów głowy, chorób mięśni. Ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia szpitalnego.

Poradnia Okulistyczna
Tu leczy się  choroby i zaburzenia w obrębie oka, ustala wskazania do leczenia szpitalnego, prowadzi się kontynuacje  leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Poradnia Otolaryngologiczna
W Poradni diagnozuje się i leczy schorzenia górnych dróg oddechowych /nos, gardło i krtań/ i uszu.

Poradnia Preluksacyjna
Diagnostyka i leczenie wad w zakresie stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia.

Poradnia Psychologiczna dla dzieci
Porada psychologiczna, diagnostyczna, sesja psychoterapii indywidualnej, sesja psychoterapii rodzinnej, sesja psychoterapii grupowej, sesja wsparcia psychospołecznego, wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa, udzielanych w zakresie – I poziom referencyjny.

Poradnia Reumatologiczna
Oferuje opiekę nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi, kwalifikacje pacjentów do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Poradnia zajmuje się pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
W ramach Poradni Urazowo-Ortopedycznej opieką objęci są pacjenci z urazami i chorobami narządu ruchu: kości, stawów, mięśni, więzadeł i ścięgien. Kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych, prowadzenie chorych po operacjach ortopedycznych.

Poradnia Urologiczna
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego. Kwalifikacją do leczenia operacyjnego i kontynuacją leczenia po hospitalizacji.

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Diagnostyka, leczenie, psychoedukacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nie kwalifikujących się do leczenia szpitalnego. Kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
Jest częścią systemu opieki zdrowotnej zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

 

11 lipca 2018, Ewa Pietuszko