PORADNIE

Poradnia Alergologiczna dla dzieci i dorosłych
Zapewnia kompleksową pomoc w zakresie wykrycia i leczenia alergii. W poradni przyjmowani są pacjenci z przewlekłymi i nawracającymi schorzeniami układu oddechowego oraz schorzeniami alergicznymi stanowiącymi poważny problem zdrowotny.

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem w ramach tzw. chirurgii ogólnej, przygotowując pacjentów do planowych zabiegów chirurgicznych oraz udziela konsultacji po leczeniu szpitalnym.

Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Dermatologiczna specjalizuje się w zakresie diagnostyki i leczenia chorób skóry i tkanek podskórnych, leczenia chorób włosów i paznokci. Wykonywana jest elektrokoagulacja zmian łagodnych skóry.

Poradnia Endokrynologiczna
Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, recepturowych i diagnostycznych w zakresie chorób tarczycy i innych zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Świadczone są tu  usługi w zakresie leczenia ostrych i przewlekłych schorzeń ginekologicznych, opieki nad kobietą ciężarną w okresie ciąży i połogu, profilaktyki onkologicznej. Kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych i zakończonej hospitalizacji.

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Poradnia zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów chorych na gruźlicę, astmę, POCHP oraz inne choroby płuc i oskrzeli. Prowadzona jest również opieka poszpitalna w stosunku do pacjentów z chorobami dolnych dróg oddechowych i płuc.

Poradnia Kardiologiczna
Poradnia specjalizuje się w diagnostyczne i leczeniu chorób układu sercowo -naczyniowego.Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych pacjentom kierowanym przez lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Poradnia logopedyczna dla dzieci i dorosłych
Poradnia prowadzi diagnostykę i terapię w zakresie zaburzeń mowy dotyczącą diagnozy i terapii afazji,ćwiczeń mowy przełykowej, terapii defektów wymowy, leczenia/ćwiczenia wymowy.

Poradnia Neurologiczna
Poradnia zajmuje się leczeniem chorób zwyrodnieniowych /choroba Alzhaimera, Parkinsona/ pierwotną i wtórną prewencją udaru mózgu, a także innych chorób układu nerwowego, zespołów bólów i zawrotów głowy, chorób mięśni. Ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia szpitalnego.

Poradnia Okulistyczna
Tu leczy się  choroby i zaburzenia w obrębie oka, ustala wskazania do leczenia szpitalnego, prowadzi się kontynuacje  leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Poradnia Otolaryngologiczna
W Poradni diagnozuje się i leczy schorzenia górnych dróg oddechowych /nos, gardło i krtań/ i uszu.

Poradnia Preluksacyjna
Diagnostyka i leczenie wad w zakresie stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży/Poradnia Psychologiczna dla dzieci
Porada psychologiczna, diagnostyczna, sesja psychoterapii indywidualnej, sesja psychoterapii rodzinnej, sesja psychoterapii grupowej, sesja wsparcia psychospołecznego, wizyta, porada domowa lub środowiskowa miejscowa lub zamiejscowa, udzielanych w zakresie – I poziom referencyjny.

Poradnia Reumatologiczna
Oferuje opiekę nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi, kwalifikacje pacjentów do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
Poradnia zajmuje się pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz ich rodzin.

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
W ramach Poradni Urazowo-Ortopedycznej opieką objęci są pacjenci z urazami i chorobami narządu ruchu: kości, stawów, mięśni, więzadeł i ścięgien. Kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych, prowadzenie chorych po operacjach ortopedycznych.

Poradnia Urologiczna
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego. Kwalifikacją do leczenia operacyjnego i kontynuacją leczenia po hospitalizacji.

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Diagnostyka, leczenie, psychoedukacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nie kwalifikujących się do leczenia szpitalnego. Kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
Jest częścią systemu opieki zdrowotnej zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta.

11 lipca 2018, Ewa Pietuszko