Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży czynny 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Telefony kontaktowe:

 • 728 213 024  tel.kom.bezpośrednio do poradni psychologicznej.

W dniach i godzinach pracy rejestracji ogólnej AOS od poniedziałku do piątku 7.00 -14.35 ; w środy od 7.00 -17.00 :

 • 48 378 35 20
 • 48 378 08 54  

Kontakt e-mailowy:e-mail:  por.psychologiczna@szpitallipsko.pl

Gabinety przyjęć znajdują się od strony Izby Przyjęć- Wejście nr 3

W ośrodku przyjmują specjaliści :

PSYCHOLODZY PRZYJMUJĄ:

PONIEDZIAŁEK
– Weronika Mgłosiek 12.50 – 20.00
– Ilona Ciecieląg 16.00 – 20.00

ŚRODA
– Weronika Mgłosiek 12.00 -20.00
– Ilona Ciecieląg 14:00-19:00
– Justyna Drabik 17:00 -20:00

CZWARTEK
– Justyna Drabik 18:00 – 20:00

PIĄTEK
– Martyna Góralska 14.00 – 20.00

SOBOTA
– Ilona Ciecieląg 8.00 – 15.00
– Martyna Góralska 11.00 – 20.00
– Justyna Drabik 8:00 – 13:00

PSYCHOTERAPEUCI PRZYJMUJĄ:

PONIEDZIAŁEK
– Karolina Kaproń 9:00 -17:00
– Aleksandra Szymańska 12:00 – 18:00
– Karolina Płaza 17:00 – 20:00 

ŚRODA
– Karolina Kaproń 10:00 – 16:58
– Karolina Płaza 18:30 – 20:00

CZWARTEK
– Aleksandra Szymańska 9:00 – 17:00
– Karolina Płaza 12:00 – 20:00
– Karolina Kaproń 16:00 – 20:00

PIĄTEK
– Aleksandra Szymańska 12:00 – 16:58
– Karolina Płaza 13:32 – 20:00

TERAPEUCI ŚRODOWISKOWI PRACUJĄ:
WTOREK
– Bielecka Karolina 8:00 – 20:00
– Renata Krawczyk 15:05 – 20:00

ŚRODA
– Bielecka Karolina 11:00 – 18:00
– Renata Krawczyk 7:00 – 8:55 // 17:05 – 20:00

SOBOTA
– Renata Krawczyk 7:00 – 16:15

Zakres świadczeń udzielanych w poradni i lub środowisku pacjenta: w zakresie I poziom:

1. diagnostyka i porady psychologiczne,
2. psychoterapię dotyczącą zarówno zaburzeń funkcjonowania jak i uzależnień, także od środków psychoaktywnych – indywidualną, rodzinną i grupową,
3. sesje rodzinne i wsparcie środowiskowe.

Diagnostyka w kierunku  m.in.:

      • zaburzeń uwagi i snu,
      • nadpobudliwość ruchowa,
      • zachowania agresywne i impulsywne,
      • nadmierna lękliwość, nieśmiałość i fobie,
      • poczucie osamotnienia, braku akceptacji wśród rówieśników,
      • trudności w nawiązywaniu relacji,
      • zaburzenia somatyczne,
      • trudności szkolne i wychowawcze,
      • samookaleczenia i myśli samobójcze.

24 listopada 2023, Szpital Lipsko