Numer telefonu:
                       (48) 378 36 47
Godziny pracy:
                      Poniedziałek- Piątek – 7:00 – 14:35

Centrala sterylizacja jest działem usługowym szpitala, w którym wykonuje się procesy mające wpływ na jakość procedur medycznych i bezpieczeństwo pacjenta.

Personel pracujący w Centralnej Sterylizacji posiada odpowiednie kwalifikacje w postępowaniu ze sprzętem i materiałem przekazywanym do sterylizacji.

Dysponujemy 2 autoklawami przelotowymi do sterylizacji wysokotemperaturowej (121 – 134 stopnie C) parą wodną pod ciśnieniem firmy GETINGE.

Procesy sterylizacyjne są monitorowane komputerowo oraz testowane chemicznie i biologicznie. Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizacji z wydzielonymi trzema strefami roboczymi zapewnia właściwie funkcjonujący system bezpieczeństwa oraz odpowiedni kierunek obiegu sprzętu poddawanego procesowi sterylizacji.

Do zadań Centralnej Sterylizacji należy wyjaławianie:

  1. zestawów narzędziowych, pakietów z bielizną operacyjną i innych.
  2. materiałów opatrunkowych
  3. wyrobów z tworzyw sztucznych
  4. szkła.

Wdrożony system komputerowy „PROCES+” pozwala  na zapewnienie lepszej jakości usług, dokumentowanie procesów sterylizacji oraz kontrolę obiegu materiałów sterylnych.

Świadczymy usługi dla podmiotów zewnętrznych w ramach zawartych umów (przychodnie, indywidualne praktyki lekarskie, pielęgniarskie, gabinety kosmetyczne).

1 marca 2021, Ewa Pietuszko