Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł w tym 493 442 397 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Okres realizacji: 2020-2022.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Spot filmowy informujący o projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Przekazane środki:

 

08.02.2022r.
Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Maski medyczne trójwarstwowe z gumką – 200 000 szt.

09.12.2021r.
Dary od Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

 • Ochraniacze na buty – 480 szt.
 • Rękawiczki lateksowe – 900 szt.
 • Rękawiczki nitrylowe – 5 100 szt.
 • Rękawiczki winylowe – 84 szt.
 • Kombinezon – 802 szt.
 • Kombinezon barierowy – 20 szt.
 • Fartuch chirurgiczny – 800 szt.
 • Maska chirurgiczna – 19 750 szt.
 • Maska FFP2 i KN95 – 624 szt.
 • Płyny dezynfekcyjne – 17 szt.
 • Fartuchy – 9 szt.
 • Czepki – 248 szt.

06.12.2021r.
Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Ochraniacze na buty – 1275 szt.
 • Rękawiczki z przedłużonym mankietem – 3 000 szt.
 • Rękawiczki – 80 000 szt.
 • Kombinezon – 1250 szt.
 • Fartuch chirurgiczny – 800 szt.
 • Maska FFP3 – 1 000 szt.
 • Maska FFP2 i KN95 – 2 000 szt.

01.12.2021r.
Sprzęt otrzymany od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Aparat USG Samsung HS50
 • Aparat do znieczulenia ogólnego GE Carestation B650
 • Kardiomonitor anestezjologiczny GE B125M
 • Defibrylator Stryker Lifepack 20e – 2 sztuki
 • Defibrylator z wyposażeniem do ambulansu
 • Respirator stacjonarny HAMILTON G5
 • Respirator transportowy HAMILTON C1
 • Centrala monitorowania pacjenta EDAN
 • Kardiomonitor Efficia CM12
 • Aparat do ciagłego leczenia nerkozastępczego Multifiltrate PRO

01.09.2021r.
Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Ochraniacze na buty – 100 par
 • Rękawiczki z przedłużonym mankietem – 1 000 szt.
 • Rękawiczki – 5 000 szt.
 • Kombinezon – 200 szt.
 • Fartuch chirurgiczny – 200 szt.
 • Maska FFP2 i KN95 – 2 000 szt.
 • Maska chirurgiczna/medyczna – 5 000 szt.

18.08.2021r.
Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Testy antygenowe – 1 000 szt.

27.07.2021r.
Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Maski FFP2 – 3 000 szt.
 • Maski FFP3 – 1 000 szt.

29.06.2021r.
Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Ssak elektryczny MEDELA 5 szt.

11.06.2021r.

Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Rękawiczki z przedłużonym mankietem 3 500 szt.
 • Rękawiczki jednorazowego użytku 110 000 szt.
 • Fartuch barierowy 720 szt.
 • Maska FFP3 950 szt.

 

 

7.05.2021r.

Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

– Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej AIRVO 2 set: 6 szt.
– Przyłbica: 100 szt.
– Kombinezon: 600 szt.
– Fartuch chirurgiczny: 600 szt.
– Maska FFP2 i KN95: 2 000 szt.
– Maska chirurgiczna/medyczna: 10 000 szt.
– Płyn do dezynfekcji rąk: 50 litrów.

 

 

29.04.2021r.

Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
– Pompa infuzyjna strzykawkowa: Perfusor Compact Plus – 5 szt.

 

23.03.2021r.

Dary od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
– Ochraniacze na buty: 500 szt.
– Rękawiczki z przedłużonym mankietem: 500 szt.
– Rękawiczki: 40 000 szt.
– Kombinezon: 200 szt.
– Fartuch chirurgiczny: 320 szt.
– Fartuch barierowy: 160 szt.
– Maska FFP2 i KN95: 3 000 szt.
– Maska FFP3: 720 szt.
– Maska chirurgiczna/medyczna: 5 000 szt.

15.03.2021

Środki ochrony indywidualnej z zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

10 000 szt. rękawic jednorazowych

4 000 szt. kombinezonów ochronnych jednorazowych

02.06.2020

Tomograf dla RTG – lipiec 2020

o wartości 1 930 000,00 zł

Sprzęt dla Oddziału Intensywnej Terapii

Kardiomonitor EDAN ELIT V6 w ilości 5 sztuk o łącznej wartości 224 378,06 zł
dostarczone w terminach:
30.04.2020r. 2 sztuki
30.05.2020r. 1 sztuka
03.06.2020r. 2 sztuki

Strzykawkowe pompy infuzyjne S 300 w ilości 5 sztuk o łącznej wartości: 12 500,00 zł
+ Stacja dokująca do pomp infuzyjnych DS 308
+ Statyw do pomp infuzyjnych i stacji dokującej ST 01 dostarczone w terminie 28.10.2020r.

Respirator transportowy Astral 150 o wartości 41 106,00 zł dostarczony w terminie 10.11.2020r.

Zakup sprzętu został sfinansowany w całości ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

14.05.2020

Dnia 28.04.2020r. Szpital otrzymał 600 szt. 5l Płynów do dezynfekcji.

07.05.2020

14.04.2020: