Kierownik laboratorium: mgr Beata Zugaj

Z-ca kierownika laboratorium: mgr Danuta Sulowska

Telefony kontaktowe:

                 (48) 378-35-80     Serologia – Punkt pobrań

                (48)  378-35-48     Kierownik

                (48) 378-35-50      Biochemia

                 (48) 378-35-51     Bakteriologia

Laboratorium Centralne znajduje się na parterze budynku szpitala.  Czynne jest w systemie ciągłym. W weekendy i dni wolne od pracy laboratorium wykonuje badania w trybie pilnym. Świadczeniem  usług objęci są pacjenci szpitalni i ambulatoryjni.

Wykonywane są badania bezpłatnie na podstawie skierowań oraz płatne na życzenie pacjenta.

Punkt pobrań znajduje się na parterze budynku  w obrębie pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej.

Czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 10:00.

Na badania najlepiej zgłosić się „na czczo”.

Laboratorium wykonuje badania z zakresu:

  • hematologii
  • analityki ogólnej
  • biochemii
  • immunochemii
  • bakteriologii
  • koagulacji
  • serologii transfuzjologicznej

Oferujemy wykonywanie badań na sprzęcie diagnostycznym najwyższej jakości przez wykwalifikowaną kadrę o wieloletnim doświadczeniu.

15 lipca 2018, Szpital Lipsko