Gabinet nr 4 – tel.(48)378-35-57

W poradni przyjmuje lekarz specjalista:

  • lek. specj.alergolog Krystyna Szostok Pisarska

Pielęgniarka:

  • mgr Jolanta Cholewa

Dni i godziny pracy:

  • Poniedziałek   16:00-20:00
  • Środa               15:00-19:00
  • Czwartek           8:00-12:00

Zakres świadczeń udzielanych w poradni:

  • udzielanie porad lekarskich kompleksowych, specjalistycznych  i recepturowych,
  • wykonywanie badań diagnostycznych specyficznych dla omawianej poradni,
  • wykonywanie testów skórnych „PRICK”,
  • odczulanie dzieci i dorosłych,
  • edukowanie  pacjentów o istocie choroby i możliwościach terapeutycznych.

10 maja 2023, Ewa Pietuszko