Oddziałem kieruje:

Kierownik oddziału – lek. Barbara Gościmska – Ograbek- specjalista  pediatrii i neonatologii
Pielęgniarka koordynująca Józefa Kolenda

Telefony kontaktowe:

Gabinet lekarski – (48)378-36-16
Dyżurka położnych – (48)378-36-18
e-mail:o.noworodki.ordynator@szpitallipsko.pl

 ODDZIAŁ FUNKCJONUJE NA ZASADZIE „ROOMING-IN”

Odcinek matki z dzieckiem „rooming-in” w salach przebywają bezpośrednio po porodzie (jeśli stan zdrowia dziecka i mamy na to pozwala) mamy ze swoimi dziećmi w systemie „rooming-in” co zapewnia niegraniczony kontakt matki z dzieckiem od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala. Sale wyposażone są w stanowiska do pielęgnacji noworodka. Dzięki wsparciu położnej neonatologicznej mamy mają możliwość nauki pielęgnacji noworodka. Inicjujemy wczesne przystawianie do piersi, w przypadku trudności w karmieniu piersią zapewniamy pomoc wykwalifikowanego personelu w zakresie laktacji.

Sala Nadzoru nad noworodkiem chorym: sala wyposażona jest w 2 inkubatory z pełnym oprzyrządowaniem, system NEOPUFF, lampę do fototerapii, pompy infuzyjne, pulsoksymetr.

Ściśle współpracujemy z Ośrodkami o wyższym stopniu referencyjności w Radomiu, Warszawie i Lublinie.

W naszym Oddziale realizujemy programy zdrowotne mające na celu wczesne wykrycie różnych patologii u noworodka, wykonujemy:

  • badanie słuchu
  • testy przesiewowe – w kierunku: fenyloketonurii, mukowiscydozy, niedoczynności tarczycy, rzadkich chorób genetycznych.
  • wykonywanie szczepień ochronnych zgodnych z kalendarzem szczepień.

Nasze pacjentki i noworodki są diagnozowane i leczone zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Oddział współpracuje z innymi pracowniami Szpitala, co pozwala na korzystanie ze znacznie poszerzonej diagnostyki, dotyczy to: diagnostyki radiologicznej wykonujemy badania RTG, badania USG. Prowadzimy kompleksową diagnostykę laboratoryjną w tym mikrobiologiczną. W ramach struktur Szpitala funkcjonuje Poradnia preluksacyjna wykonująca badania profilaktyczne w zakresie stawów biodrowych u noworodków i niemowląt.

Przed wypisem do domu matki otrzymują materiały promocyjne na temat pielęgnacji noworodka dostarczane przez firmę  „Skarb malucha”.

Lista rzeczy potrzebnych dla noworodka po porodzie:
– 1 opakowanie pampersów,
– chustki nawilżające,
– cienkie, bawełniane kaftaniki,
– 2 czapeczki bawełniane,
– krem do pielęgnacji pośladków,
– ubrania dla dziecka na wyjście do domu

W Oddziale pracuje doświadczona kadra: lekarzy, położnych i pielęgniarek neonatologicznych.

Kadra lekarska i pielęgniarska ciągle dąży do podnoszenia jakości opieki w oddziale biorąc udział w konferencjach i sympozjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz doskonalących.

8 grudnia 2022, Ewa Pietuszko