Pacjent  zgłaszający się na leczenie do Szpitala winien:
1. Posiadać ważne dokumenty:

 •    dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
 •    dowód ubezpieczenia (legitymacja, odcinek renty/emerytury)
 •    skierowanie do szpitala wraz z aktualnymi wynikami badań
 •    karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji

Uwaga : od 1 stycznia 2013r. obowiązuje system elektronicznej weryfikacji uprawnień  świadczeniobiorców (EWUŚ). Wystarczy, że pacjent potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów : dowód osobisty, paszport, prawo jazdy a system elektronicznej weryfikacji uprości potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pacjent ma gwarantowane prawo potwierdzenia swoich uprawnień tak jak dotychczas, za pomocą np. legitymacji rencisty, emeryta. Jeżeli takich dokumentów pacjent nie posiada, wówczas wypełnia oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Z rzeczy osobistych wskazane jest posiadanie również:

 •     piżamy, szlafroka,
 •     ręcznika,
 •     obuwia domowego,
 •     bielizny osobistej,
 •     przyborów toaletowych oraz środków higieny osobistej,
 •     sztućce + kubek
 •     ulubionego przedmiotu (np. zabawka – w przypadku hospitalizacji dziecka)

Prosimy nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy, biżuterii i innych kosztownych przedmiotów, za które szpital nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku posiadania przy sobie rzeczy wartościowych prosimy złożyć je  w  depozycie Szpitala, które będą wydane za pokwitowaniem w dniu wypisu.

Odzież pacjentów przechowywana jest w szatni szpitalnej.

Uwaga : Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta.

SZANOWNY PACJENCIE !
W trosce o Twoje zdrowie i bezpieczeństwo oraz ryzyko wystąpienia niekorzystnych interakcji między przyjmowanymi lekami, prosimy o przygotowanie i posiadanie 
listy aktualnie przyjmowanych leków, witamin, ziół, suplementów diety.

LISTĘ AKTUALNIE PRZYJMOWANYCH LEKÓW należy mieć przy sobie i okazać lekarzowi w trakcie przyjmowania do oddziału. Lista powinna zawierać: nazwę leku, dawkę, postać oraz sposób przyjmowania ( leki przyjmowane na stałe i doraźnie).

PAMIĘTAJ ZAWSZE POINFORMUJ LEKARZA jeżeli:

 •   po zażyciu leku wystąpiło złe samopoczucie, wysypka, omdlenie, duszność
 •   jeżeli występują u ciebie jakiekolwiek uczulenia.

27 kwietnia 2018, Szpital Lipsko