Oddziałem kieruje:

Kierownik oddziału: lek. Krystyna Szostok-Pisarska – specjalista pediatrii i alergologii
Pielęgniarka oddziałowa:  mgr Jolanta Cholewa 

Lekarze:
lek. Grażyna Miduch – Krasińska – specjalista pediatrii
lek. Barbara Gościmska-Ograbek – specjalista pediatrii i neonatologii
lek. Agata Dziura
lek. Teresa Wójtowicz-specjalista pediatrii i neonatologii  na zastępstwa

Telefony kontaktowe:
Gabinet kierownika oddziału       –(48) 378-36-08   e-mail: pediatria.ordynator@szpitallipsko.pl
Gabinet lekarski                               – (48) 378-36-09
Gabinet pielęg. oddziałowej         – (48) 378-36-07   e-mail: pediatria.oddzialowa@szpitallipsko.pl
Dyżurka pielęgniarek                     – 
(48) 378-36-06

Liczba łóżek 16

Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do szpitala powinni zabrać ze sobą:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne),
  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • piżamę, kapcie, przybory toaletowe, pampersy, itp.

Opiekę nad chorymi dziećmi sprawuje 3 lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii oraz 12 pielęgniarek plus pielęgniarka oddziałowa: 4 pielęgniarki posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 4 pielęgniarki posiadają specjalizację z pielęgniarstwa pediatrycznego, 5 pielęgniarek posiada kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego, 1   pielęgniarka kontynuuje naukę celem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Od wielu lat czynimy starania, aby chorym dzieciom i ich najbliższym zapewnić jak najlepsze warunki pobytu w oddziale, ciepły klimat, poczucie bezpieczeństwa oraz jak najwyższy standard świadczonych usług medycznych.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego, tj. od okresu noworodkowego  do 18 roku życia.

Najczęściej hospitalizowane  są dzieci z powodu:

  • infekcji układu oddechowego,
  • schorzeń układu moczowego,
  • schorzeń układu pokarmowego,
  • stanów gorączkowych,
  • a także innych schorzeń wieku dziecięcego.

Wykonujemy wszystkie przewidziane dla naszego szczebla referencyjnego procedury medyczne zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami pediatrycznymi.

W czasie hospitalizacji w oddziale korzystamy dobrej diagnostyki laboratoryjnej funkcjonującej w naszej placówce, a także istnieje możliwość wykonania  badań radiologicznych ( USG, RTG, cystografii mikcyjnej), Holter ABPM.

Wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek sprawujących opiekę nad pacjentami naszego oddziału nie zapomina także o promocji zdrowego trybu życia i kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz o przygotowaniu pacjentów i ich rodzin do samoopieki i samopielęgnacji.

Biorąc pod uwagę fakt, iż kontakt rodziców z dzieckiem jest niezbędny, a jego brak może niekorzystnie wpłynąć nie tylko na sferę emocjonalną, lecz również na rezultat leczenia możliwy jest całodobowy pobyt rodzica wraz z chorym dzieckiem w oddziale.

Zapewniamy łóżka dla rodziców/opiekunów chcących uczestniczyć w procesie terapeutycznym swoich pociech, pełne zaplecze sanitarne i wyżywienie całodobowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby – mimo choroby- czas spędzony przez dzieci w szpitalu upływał w przyjaznej, niemal rodzinnej atmosferze, zapewniając fachową opiekę lekarzy specjalistów oraz doświadczonego personelu pielęgniarskiego.

Kadra lekarska i pielęgniarska ciągle dąży do podnoszenia jakości opieki w oddziale biorąc udział w konferencjach i sympozjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz doskonalących.

25 maja 2023, Ewa Pietuszko