INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ KOMBATANTOM, OSOBOM REPRESJONOWANYM W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU

  1. Kombatanci, osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i wojskowi mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń  opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  1. Wymienione wyżej osoby mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych poza kolejnością po przedstawieniu:
  • LEGITYMACJI lub ZAŚWIADCZENIA o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (tzw. legitymacja kombatancka).
  • LEGITYMACJI OSOBY REPRESJONOWANEJ wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
  • LEGITYMACJI INWALIDY WOJENNEGO I WOJSKOWEGO wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
  1. Inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci korzystają z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Drogi pacjencie, jeżeli posiadasz dokument uprawniający do  skorzystania ze świadczeń poza kolejnością poinformuj o tym personel medyczny.

 

18 lipca 2018, Szpital Lipsko