Szpital Powiatowy w Lipsku został wybudowany w 1984 roku na działce o powierzchni 5,3 ha. Usytuowany jest w północnowschodniej części miasta.

Powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów wraz z zapleczem technicznym i gospodarczym wynosi 18 000 m2.

Zakład posiada własne ujęcie wody, stację wodociągową ze zbiornikami zapasowymi, rozdzielnię wysokiego i niskiego napięcia oraz agregaty prądotwórcze, a także kotłownią parową o mocy 4,23 MW x 2 zapewniającą obiektom szpitalnym centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i parę technologiczną do celów gospodarczych.

Przez cały okres funkcjonowania szpitala urządzenia i obiekty są modernizowane i remontowane. Jest to proces ciągły.

W 2012 roku zrealizowano jedno z ważniejszych zadań mające znaczący wpływ zarówno na warunki  udzielania świadczeń medycznych jak i gospodarkę energetyczną szpitala. Zadanie to pod nazwą „Termomodernizacja budynków SP ZZOZ w Lipsku” było realizowane z udziałem środków finansowanych  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  • Liczba oddziałów: 10 + OAiT + Blok Operacyjny
  • Liczba łóżek: 257 + 8 noworodkowych
  • Zatrudnienie (na dzień 30.06.2018): 430 osób.

26 stycznia 2019, Szpital Lipsko