Oddziałem kieruje:
Ordynator oddziału – lek. Robert Sosiński – specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda-traumatolog

Liczba łóżek – 30
Telefony kontaktowe:
Ordynator                         –  (048) 378 36 37
Gabinet lekarski              –   (048) 378 36 38
Dyżurka pielęgniarek     –  (048) 378 36 40

e-mail: rehabilitacja.ordynator@szpitallipsko.pl

Przydatne informacje:
W dniu przyjęcia pacjent powinien posiadać:

 • skierowanie,
 • ważny dokument ubezpieczenia,
 • dokumentację potwierdzającą rozpoznanie (zdjęcia rtg, TK, MR + opisy, karty informacyjne z leczenia szpitalnego),
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego z innych przyczyn,
 • przyjmowane przewlekle leki w ilości wystarczającej na 30 dni,
 • dres i tenisówki (lub inne podobne obuwie),
 • kobiety – zaświadczenie z aktualnego badania ginekologicznego.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:
Ordynator oddziału: lek. Robert Sosiński (specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda-traumatolog)
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Teresa Trela
Kierownik Fizjoterapii: Regina Krzyczkowska (mgr rehabilitacji ruchowej)
Personel Oddziału:
Lekarze: Wojciech Wiedro- specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Pielęgniarki: Danuta Adamczyk, Hanna Wabik, Iwona Korzeniewska, Małgorzata Szczypciak, Małgorzata Wójcik, Iwona Rusin, Ewa Różalska,
Beata Włodek, Jolanta Wyrębkiewicz.
Fizjoterapeuci: Marzanna Janusz, Regina Krzyczkowska, Monika Lenart, Monika Ambrozik, Małgorzata Tomasik, Artur Tomasik, Renata Kolasa, Przemysław Kalinowski.

Podstawowe cele:
Wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu oraz przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności ruchowej, psychicznej, zdolności do pracy, zdolności do samoobsługi oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Zakres świadczeń:
Świadczy się kompleksową rehabilitację ogólnoustrojową z zakresu:

 • ortopedii, traumatologii (m.in. chorych z dysfunkcją narządu ruchu w wyniku urazów oraz wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu: po
  zabiegach operacyjnych ortopedycznych, endoprotezoplastykach stawów, po złamaniach, uszkodzeniach tkanek miękkich, z zespołami
  algoneurodystroficznymi i zaburzeniami ukrwienia kości),
 • neurologii (m.in. chorych po udarach mózgu , chorych z SM, chorobą Parkinsona, po urazach mózgowo-czaszkowych, z zespołami bólowymi kręgosłupa w
  tym po leczeniu operacyjnym, schorzeniami i uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego),
 • reumatologii (m.in. chorobami zwyrodnieniowymi stawów, ZZSK),
 • onkologii (m.in. po amputacji piersi),
 • usprawniania po długotrwałym unieruchomieniu.

Oddział/Zakład  przeznaczony jest dla pacjentów, którzy nie są w stanie samodzielnie korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych i/lub wymagają całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
Nowoczesna aparatura i sprzęt rehabilitacyjny a także miła i przyjazna atmosfera sprzyja szybkiemu powrotowi do zdrowia i osiągnieciu lepszej sprawności ruchowej stosując zabiegi z zakresu:
Fizykoterapii:

 • elektrolecznictwo: galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, TENS,
 • ultradźwięki, fonoforeza,
 • leczenie polem elektromagnetycznym o wielkiej częstotliwości i polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
 • światłolecznictwo- laser, naświetlanie promieniami UV i IR,
 • ciepłolecznictwo: okłady fango,
 • krioterapia miejscowa,
 • hydroterapia: masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, wanna do hydromasażu podwodnego, perełkowego, z dodatkowa funkcją aromatoterapii i
  chromoterapii,
 • masaż klasyczny, limfatyczny,
 • fala uderzeniowa.

Kinezyterapii:

 • ćwiczenia: bierne, czynno-bierne i wspomagane, czynne, specjalne,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające: indywidualne i zespołowe w grupie dysków, w grupie skolioz, ogólnokondycyjne,
 • wyciągi,
 • pionizacja i nauka poruszania się.

Tryb przyjęcia:
Pacjent kwalifikowany jest  na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej. Rodzaj zabiegów i ilość serii zabiegowych ustala lekarz po badaniu pacjenta. Wypis przed planowanym ukończeniem leczenia skutkuje przejęciem odpowiedzialności za leczenie przez pacjenta
Kwalifikacje odbywają do Oddziału Rehabilitacyjnego Stacjonarnego:

 • Poniedziałek  13:00-14:00
 • Czwartek        13:00-14:30

do Zakładu Rehabilitacji Dziennej:

 • Czwartek 13:00-14:30

Chory wpisywany jest na listę oczekujących.

Skierowanie do oddziału rehabilitacji może być wystawione przez:

 • lekarzy oddziałów urazowo – ortopedycznych, neurologicznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych,
  onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,
 • do zakładu rehabilitacji dziennej może również wystawiać lekarz POZ.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej powinno posiadać kod- 4300 i zawierać rozpoznanie z kodem ICD 10 czteroznakowe. Rozpoznania trzyznakowe dopuszczalne są jeśli nie posiadają dodatkowego znaku np. G20, G35 i nie mogą kończyć się cyfrą 9 po przecinku, ponieważ według umowy z NFZ na świadczenia w oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  powinien trafić pacjent zdiagnozowany, a nie nieokreślony. Poza tym rozpoznanie powinno mieścić się w wykazie Zarządzenia prezesa NFZ z 2017r załącznik 3 z późniejszymi zmianami: ( 33/217/DSOZ z dn.22.05.2017r).

Pacjenci z niewłaściwie wystawionymi skierowaniami będą odsyłani do lekarzy kierujących.

Skierowanie traci swoją ważność w przypadku gdy nie zostało zarejestrowane podczas kwalifikacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Pacjent jest zobowiązany na tydzień przed planowym przyjęciem do oddziału potwierdzić pobyt osobiście lub telefonicznie. W przypadku braku potwierdzenia zostaje on skreślony z listy oczekujących, a na jego miejsce będzie zakwalifikowany inny pacjent. Okres oczekiwania na przyjęcie stabilne wynosi około 1,5 roku, a w przypadkach pilnych 3 m-ce. W pierwszej kolejności przyjmowani są chorzy wymagający wczesnej rehabilitacji z przyczyn ortopedycznych i neurologicznych lub posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Organizacja udzielanych świadczeń rehabilitacyjnych w Oddziale Rehabilitacji Stacjonarnej:

 • oddział przystosowany do wymagań NFZ i UE, zapewnia wysoki standard usług,
 • proces rehabilitacji dobierany jest indywidualnie do stanu pacjenta po wstępnym kompleksowym badaniu fizykalnym ze szczególnym uwzględnieniem
  badania stanu narządu ruchu i neurologicznego,
 • oddział zapewnia minimum 5 zabiegów dziennie realizowanych w cyklach przed- i popołudniowych przez 6 dni w tygodniu,
 • czas trwania hospitalizacji w oddziale wynosi do 42 dni, w zależności od stanu pacjenta i postępów leczenia,
 • oddział zapewnia leki związane z główną przyczyną hospitalizacji,
 • pacjent ma możliwość skorzystania z konsultacji specjalistów ze wskazań ostrych,
 • oddział posiada 30 łóżek, 12 przestronnych sal w tym  1-,2-,3-,4- osobowe, każda sala posiada własny węzeł sanitarny z natryskiem i WC,
 • pomieszczenia są przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • możliwość korzystania z kuchenki, lodówki i czajnika,
 • godziny posiłków: śniadanie 830-900, obiad 1300-1330, kolacja 1800-1830,
 • odwiedziny od godz. 1100,
 • wydawanie wypisów w godz.1100-13:00
 • pacjent w przerwie między zabiegami oraz po zabiegach ma możliwość wypoczynku w ogrodzie szpitala.

Co pacjent powinien zabrać ze sobą do oddziału:

 • niezbędne dokumenty: dowód tożsamości, aktualny dokument ubezpieczenia, skierowanie do szpitala, karty informacyjne z pobytów w szpitalach
  niezależnie od przyczyny hospitalizacji, wyniki badań, zdjęcia radiologiczne, kobiety aktualne zaświadczenie od ginekologa,
 • bieliznę osobistą i na zmianę na okres pobytu,
 • przybory toaletowe,
 • kapcie, obuwie sportowe np. trampki, tenisówki,
 • piżamę,
 • dres, odzież sportową,
 • leki na okres pobytu w oddziale przyjmowane z powodu innych chorób, niż główna przyczyna hospitalizacji.

Organizacja udzielanych świadczeń rehabilitacyjnych  Zakładzie Rehabilitacji Dziennej:
Usprawnianie odbywa się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku:
– poniedziałek, środa, piątek 7:00-16:00
– wtorek, czwartek 10:00-18:00
Czas trwania całego cyklu rehabilitacyjnego wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów dziennie.
Dysponujemy wykwalifikowaną, doświadczoną i przyjazna pacjentowi kadrą lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną. Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Prowadzimy edukację pacjenta i jego rodziny w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji w warunkach domowych.

15 marca 2024, Szpital Lipsko