PRZYCHODNIA

Przychodnia Specjalistyczna z poradniami:

Pacjent może zarejestrować się w poradniach specjalistycznych osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach pracy rejestracji. Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowań od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielających świadczeń w danym zakresie.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących  poradni:

 • Ginekologiczno -położniczej,
 • Zdrowia psychicznego,
 • Psychologicznej dla dzieci

Skierowania nie muszą też przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie do specjalisty jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym nie musi dostarczać skierowania.

24 sierpnia 2021, Ewa Pietuszko