W dniu 23.04.2024r. o godz. 10.00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku przeprowadziła praktyczne ćwiczenia z gaszenia pożarów pomieszczeń piwnicznych znajdujących się pod obiektem SPZZOZ w Lipsku. Celem ćwiczeń było zapoznanie załóg z obiektem szpitala oraz sprawdzenie stanu przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych.

W trakcie ćwiczeń wystąpiły zdarzenia powodujące zasłabnięcie osoby personelu szpitalnego w pomieszczeniu szatni. Podjęto próbę gaszenia pożaru oraz ewakuacji osoby, która uległa wypadkowi.

Ćwiczenia zakończono podsumowaniem i wnioskami dotyczącymi ich przebiegu.

Galeria zdjęć: