Numer telefonu:

                       (48) 378 36 47

Godziny pracy:

                      Pon.- pt. – 7:00 – 14:00

Centrala sterylizacja jest działem usługowym szpitala, w którym wykonuje się procesy mające wpływ na jakość procedur medycznych i bezpieczeństwo pacjenta.

Personel pracujący w Centralnej Sterylizacji posiada odpowiednie kwalifikacje w postępowaniu ze sprzętem i materiałem przekazywanym do sterylizacji.

Dysponujemy 2 autoklawami przelotowymi do sterylizacji wysokotemperaturowej (1210 – 1340) parą wodną pod ciśnieniem firmy GETINGE oraz 2 autoklawami z własną wytwornicą pary.

Procesy sterylizacyjne są monitorowane komputerowo oraz testowane chemicznie i biologicznie. Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizacji z wydzielonymi trzema strefami roboczymi zapewnia właściwie funkcjonujący system bezpieczeństwa oraz odpowiedni kierunek obiegu sprzętu poddawanego procesowi sterylizacji.

Do zadań Centralnej Sterylizacji należy wyjaławianie:

  1. zestawów narzędziowych, pakietów z bielizną operacyjną i innych.
  2. materiałów opatrunkowych
  3. wyrobów z tworzyw sztucznych
  4. szkła.

Obecnie wdrażamy system komputerowy „PROCES”. Pozwala on na zapewnienie lepszej jakości usług, dokumentowanie procesów sterylizacji oraz kontrolę obiegu materiałów sterylnych.

Świadczymy usługi dla podmiotów zewnętrznych w ramach zawartych umów (przychodnie, indywidualne praktyki lekarskie, pielęgniarskie, gabinety kosmetyczne).

6 lipca 2018, Ewa Pietuszko