Budynek przy ulicy Czerwiakowskiego 1      tel.(48)378-36-53

W poradni przyjmują:

 • lek. spec. psychiatra Małgorzata Wielorańska
 • mgr psycholog specjalista terapii uzależnień Małgorzata Wyrostek
 • mgr filozofii specjalista terapii uzależnień Magdalena Wyrostek-Stępień

Instruktor terapii uzależnień Danuta Łojewska

Godziny pracy:

 • Poniedziałek    8:00-14:35
 • Wtorek              8:00-14:35
 • Środa              10:25-18:00
 • Czwartek           8:00-14:35
 • Piątek                8:00-14:35

Pacjent nie musi mieć skierowania do poradni.

Zakres świadczeń poradni:

 • zapewnienie opieki poszpitalnej pacjentom po intensywnym programie terapii w Oddziale Terapii Uzależnień,
 • realizacja podstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
 • prowadzenie działań edukacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin,
 • współpraca z grupami samopomocowymi.

6 lipca 2018, Ewa Pietuszko