Wyniki histopatologiczne z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego proszę odbierać w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w dniach pracy poradni. Telefon do poradni (48) 378-35-63