Z dniem 1 lipca 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdrożył system Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Jest to ogólnopolski serwis danych o leczeniu Pacjenta i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

System składa się z czterech głównych części:

  • Serwisu informacyjnego Twój Portal,
  • Informatora Gdzie się leczyć,
  • Rejestru Usług Medycznych,
  • zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji: