Informujemy o kasacji dokumentacji medycznej znajdującej się w zasobach SPZZOZ w Lipsku.
Kasacji podlega dokumentacja pacjentów leczonych w Szpitalu, Poradniach Specjalistycznych oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w latach 1993-2002.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel prawny bądź osoba upoważniona przez pacjenta będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w Sekcji Marketingu i Statystyki Medycznej przy ulicy Jędrzeja Śniadeckiego 2 w Lipsku w terminie od 3 lipca 2024 do 4 sierpnia 2024 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:35)

Kasacja dokumentacji medycznej – oficjalna informacja