W dniu 17. 05. 2023 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, odbyło się szkolenie, które prowadził Pan Kamil Lewko z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Tematem szkolenia były nie tylko prawa pacjenta, ale również bezpieczeństwo pacjentów podczas świadczenia usług medycznych.

  W szkoleniu uczestniczył personel medyczny i niemedyczny.

W trakcie szkolenia personel zadawał liczne pytania zwłaszcza na problematyczne zagadnienia dotyczące opieki nad pacjentem.

Posumowanie szkolenia

Szkolenie spełniło założone cele, jakimi było zapoznanie personelu z prawami pacjenta i stosowania ich w praktyce.

Uczestnicy podkreślali walory szkolenia takie jak:

Duża zawartość merytoryczna przekazywanej wiedzy połączona z interesującym sposobem prowadzenia zajęć, wysokie umiejętności dydaktyczne wykładowcy: dobry kontakt z uczestnikami, otwartość, zaangażowanie. Przystępność prezentowanego materiału, użyteczne porady prowadzącego dotyczące konkretnych problemów.

Przyjazna atmosfera i dobrze przygotowane szkolenie.