Na podstawie Zarządzenia nr 10/2023 wznawia się odwiedziny do Oddziału Wewnętrznego i Reumatologicznego

01.03.2023

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2023 w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego wywołanego koronawirusem wstrzymuje się odwiedziny do Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem reumatologicznym od dnia 01.03.2023 do odwołania.