DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
OGŁASZA KONKURSY NA PIELĘGNIARKĘ ODDZIAŁOWĄ:
 

  • ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO,
  • ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO,
  • ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO STACJONARNEGO

W SPZZOZ W LIPSKU

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Dziecięcego i Oddziału Wewnętrznego.pdf

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Rehabilitacyjnego Stacjonarnego.pdf