Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży czynna 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty.

Telefony kontaktowe:

 • 728 213 024  tel.kom.bezpośrednio do poradni psychologicznej.

W dniach i godzinach pracy rejestracji ogólnej AOS od poniedziałku do piątku 7.00 -14.35 ; w środy od 7.00 -17.00 :

 • 48 378 35 20
 • 48 378 08 54  

Kontakt e-mailowy:e-mail:  por.psychologiczna@szpitallipsko.pl

Gabinety przyjęć znajdują się od strony Izby Przyjęć- Wejście nr 3

W ośrodku przyjmują specjaliści :

PSYCHOLODZY PRZYJMUJĄ:

PONIEDZIAŁEK
– Weronika Mgłosiek 12.50 – 20.00
– Ilona Ciecieląg 16.00 – 20.00

ŚRODA
– Weronika Mgłosiek 12.00 -20.00
– Justyna Drabik 17:00 -20:00

CZWARTEK
– Ilona Ciecieląg 15.00 -20.00
– Justyna Drabik 18:00 – 20:00

PIĄTEK
– Martyna Góralska 14.00 – 20.00

SOBOTA
– Ilona Ciecieląg 8.00 – 15.00
– Martyna Góralska 11.00 – 20.00
– Justyna Drabik 8:00 – 13:00

PSYCHOTERAPEUCI PRZYJMUJĄ:

PONIEDZIAŁEK
– Karolina Kaproń 9.00 -17.00
– Aleksandra Szymańska 12.00 – 16.00
– Karolina Płaza 17.00 – 20.00

WTOREK
– Aleksandra Szymańska 16.00 – 18.00

ŚRODA
– Karolina Kaproń 10.00 – 16.58
– Karolina Płaza 18.30 – 20.00

CZWARTEK
– Aleksandra Szymańska 8.00 – 16.00
– Karolina Płaza 12.00 – 20.00
– Karolina Kaproń 16.00 – 20.00

PIĄTEK
– Aleksandra Szymańska 12.00 – 16.58
– Karolina Płaza 17.00 – 20.00

SOBOTA
– Karolina Płaza 08.00 – 11.28

TERAPEUCI ŚRODOWISKOWI PRACUJĄ:
WTOREK
– Bielecka Karolina 8.00 – 20.00
– Renata Krawczyk 15.00 – 20.00

ŚRODA
– Bielecka Karolina 8.00 – 15.00
– Renata Krawczyk 07.00 – 08.55 // 17.05 – 20.00

SOBOTA
– Renata Krawczyk 07.00 – 16.15

Zakres świadczeń udzielanych w poradni i lub środowisku pacjenta: w zakresie I poziom:

1. diagnostyka i porady psychologiczne,
2. psychoterapię dotyczącą zarówno zaburzeń funkcjonowania jak i uzależnień, także od środków psychoaktywnych – indywidualną, rodzinną i grupową,
3. sesje rodzinne i wsparcie środowiskowe.

Diagnostyka w kierunku  m.in.:

      • zaburzeń uwagi i snu,
      • nadpobudliwość ruchowa,
      • zachowania agresywne i impulsywne,
      • nadmierna lękliwość, nieśmiałość i fobie,
      • poczucie osamotnienia, braku akceptacji wśród rówieśników,
      • trudności w nawiązywaniu relacji,
      • zaburzenia somatyczne,
      • trudności szkolne i wychowawcze,
      • samookaleczenia i myśli samobójcze.

6 września 2023, Szpital Lipsko