• 4 PAŪDZIERNIKA 2019

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni: – lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Dyrektorem SPZZOZ w Lipsku. Kontakt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. J.Śniadeckiego 2 27-300 Lipsko tel.(48)378-36-00 e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

  • 26 CZERWCA 2019

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni specjalistę w dziedzinie okulistyki

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni: – lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki (który ukończył drugi rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiającą samodzielną pracę w poradni specjalistycznej), do pracy w

  • 4 CZERWCA 2019

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni specjalistę w dziedzinie rehabilitacji

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni: lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej. Do pracy w Oddziale Rehabilitacyjnym. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z

  • 26 MARCA 2019

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku   Zatrudni pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia w poniżej wymienionych  oddziałach:   Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej,   Wewnętrznym,   Anestezjologii i Intensywnej Terapii,   Dziecięcym. Wymagania podstawowe: wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu, Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi komputera, umiejętność nawiązywania kontaktów i pracy

  • 20 LUTEGO 2019

  PIELĘGNIARSTWO – studia licencjackie

  PIELĘGNIARSTWO studia licencjackie     Informujemy, że istnieje możliwość rozpoczęcia studiów I stopnia na kierunku PIELĘGNIARSTWO (studia licencjackie). W przypadku gdy liczba chętnych przekroczy 50 osób studia będą odbywać się w Lipsku. Więcej informacji oraz zapisy w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipsku. Kontakt: STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU ul. Rynek 1 27-300 Lipsko NIP: 509 00 54 952 tel: 48-37-83-011, fax: