• 22 LUTEGO 2021

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii do pracy w Oddziale Dziecięcym.

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, zatrudni: – lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii do pracy w Oddziale Dziecięcym. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Dyrektorem Kontakt: tel. (48)378-36-00 lub e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

  • 16 LIPCA 2020

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej.

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni na pełny etat diagnostę laboratoryjnego lub technika analityki medycznej do pracy w Pracowni Bakteriologii Laboratorium Centralnego – pożądany staż bakteriologiczny. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Dyrektorem SPZZOZ w Lipsku. Kontakt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. J.Śniadeckiego 2 27-300 Lipsko tel.(48)378-36-00 e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

  • 14 LIPCA 2020

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii.

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii do pracy w Oddziale Reumatologicznym i Poradni Reumatologicznej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Dyrektorem SPZZOZ w Lipsku. Kontakt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. J.Śniadeckiego 2 27-300 Lipsko tel.(48)378-36-00 e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

  • 4 PAŪDZIERNIKA 2019

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni: – lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia z Dyrektorem SPZZOZ w Lipsku. Kontakt: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. J.Śniadeckiego 2 27-300 Lipsko tel.(48)378-36-00 e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

  • 26 CZERWCA 2019

  SPZZOZ w Lipsku zatrudni specjalistę w dziedzinie okulistyki

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zatrudni: – lekarza specjalistę w dziedzinie okulistyki lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie okulistyki albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki (który ukończył drugi rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiającą samodzielną pracę w poradni specjalistycznej), do pracy w