Podstawową Opieką Zdrowotną kieruje:

p.o. kierownika – Renata Kowalska

Telefony kontaktowe:

 • Rejestracja –                                          (48)378-35-38
 • p.o.kierownika –                                   (48)378-35-55
 • Gabinet ogólny lekarza POZ –            (48)378-35-29
 • Gabinet pediatryczny lekarza POZ – (48)378-35-33
 • Higiena szkolna/punkt szczepień  –  (48)378-35-35

ADRES: ul. J. Śniadeckiego 2,
27-300 Lipsko                                                    WEJŚCIE OD STRONY POGOTOWIA

GODZINY PRZYJĘĆ – dni robocze  8:00 – 18:00

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Email: pozspzzoz@idsl.pl

Wszystkich Pacjentów zachęcamy do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w przyszpitalnej przychodni rodzinnej

Pacjenci, którzy wybrali lekarza, pielęgniarkę i położną POZ w  SP ZZOZ w Lipsku, mogą korzystać ze sprawnej realizacji wielu nieodpłatnych świadczeń w ramach NFZ.

 1. możliwość wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w naszej placówce
 2. skierowania na leczenie szpitalne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe, na opiekę długoterminową i wiele innych
 3. transport medyczny do szpitala lub na badania diagnostyczne
 4. dostęp do bezpłatnych obowiązkowych szczepień ochronnych
 5. wydawanie stosownych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich
 6. wystawianie recept na leki w tym leki refundowane.

PONADTO

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG W NASZEJ PLACÓWCE

 • Elektroniczna dokumentacja medyczna spójna z dokumentacją szpitala i poradni specjalistycznych

Dokumentacja medyczna Pacjentów korzystających z pomocy medycznej w placówkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zapisywana jest w formie elektronicznej. Jeśli Pacjenci wybiorą na lekarza pierwszego kontaktu specjalistę, który przyjmuje w tych placówkach, również on będzie miał dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej – w razie pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta prześledzi historię zachorowań, zapozna się z wynikami badań i poprzednimi zaleceniami lekarskimi, co zapewni ciągłość leczenia.

 • Na miejscu bezpłatne badania oraz konsultacje

Wybrany u nas lekarz POZ w razie potrzeby zleci dodatkowe badania. Jeśli na podstawie wyników badań uzna, że Pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji u specjalisty, wystawi mu stosowne skierowania, a w ramach ścieżki onkologicznej wyda mu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

 • Dostęp do szybkiej terapii onkologicznej

Czy wiesz, że nowotwory złośliwe to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce? W 2010 roku liczba zachorowań przekroczyła 140 tys.- chorują członkowie naszych rodzin, przyjaciele, znajomi. Masz pewność, że ten problem nie będzie dotyczył także Ciebie Słyszałeś o szybkiej terapii onkologicznej? Dzięki projektowi Ministerstwa Zdrowia nasi lekarze pierwszego kontaktu przyśpieszą proces diagnostyki i rozpoczęcia leczenia nowotworów.

 • Krótki czas oczekiwania na przyjęcie

Zatrudniamy pracowników specjalistów w następujących dziedzinach:

GABINET LEKARZA POZ

 1. Lek. Wojciech Kosanowski                – specjalista chorób wewnętrznych
 2. Lek. Tomasz Miroński                         -specjalista chorób wewnętrznych
 3. Lek. Jadwiga Krzanicka                       specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
 4. Lek. Joanna Garganisz- Studniarz    -specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Pediatrzy

 1. Lek. Krystyna Szostok- Pisarska   – specjalista pediatrii i alergologii
 2. Lek. Urszula Sowa                             – specjalista pediatrii

GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO- RODZINNEJ

 1. mgr piel. RENATA KOWALSKA  – specjalista piel. epidemiologicznego i piel. opieki paliatywnej
 2. mgr piel. EDYTA SUWAŁA           – specjalista piel. ratunkowego
 3. pielęgniarka BARBARA MARUCHA
 4. pielęgniarka BARBARA GORCZYCA
 5. mgr piel. GRAŻYNA PISKOROWSKA
 6. pielęgniarka JOLANTA TREPKA
 7. pielęgniarka MARIA SOSIŃSKA  -specjalista piel. epidemiologicznego
 8. mgr piel. REGINA KUROWSKA

GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO- RODZINNEJ

 1. mgr położnictwa RENATA KACZMARSKA
 2. położna MARZANNA LEWIKOWSKA
 3. położna BEATA KOŁSUT

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 1. mgr piel. AGNIESZKA ZAJĄC – specjalista piel. chirurgicznego
 2. pielęgniarka – ELŻBIETA GÓRSKA

25 sierpnia 2018, Ewa Pietuszko