W 2006 roku opracowano i wdrożono w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku  System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.System ten   został  następnie poddany auditowi certyfikującemu, który przeprowadzili auditorzy firmy Dekra.

W dniach 21 – 22.03.2018 roku w szpitalu odbył się audit recertyfikacyjny  mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w Normie ISO 9001 : 2015. Audit zewnętrzny przeprowadziła jednostka certyfikująca DEKRA Certification Sp. z o.o.

Po raz kolejny potwierdzono, że wdrożony w naszym szpitalu System Zarządzania Jakością jest skuteczny i spełnia wymagania normy ISO 9001, tak aby  w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania Klientów.

SPZZOZ w Lipsku otrzymał certyfikat na okres 3 lat potwierdzający spełnienie wymagań  Normy ISO 9001 : 2015.

Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług medycznych specjalistycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych, podstawowa opieka zdrowotna, pomoc doraźna, opieka długoterminowa, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ratownictwo medyczne oraz promocja zdrowia.

18 lipca 2018, Szpital Lipsko