Dyrektor Naczelny 

mgr Nina Siejko

 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Krzysztof Kołątaj

 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych:

mgr. inż. Longin Jarosz

 Główna Księgowa

Danuta Miżejewska

 p.o. Naczelna Pielęgniarka

mgr pielęgniarstwa  – Ewa Pietuszko

 

10 lipca 2018, Szpital Lipsko