Dyrektor Naczelny 

mgr  Maria Chmielnicka

 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

p.o. lek. med. Joanna Garganisz-Studniarz

 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych:

wakat

  Główna Księgowa

Danuta Miżejewska

  Naczelna Pielęgniarka

mgr pielęgniarstwa Renata Kowalska

5 stycznia 2021, Szpital Lipsko