Telefony kontaktowe:
OOD – (048) 378 35 41
Izba przyjęć – (048) 378 35 36
Alarmowy – 999

e-mail: oodip.oddz@spzzoz.internetdsl.pl

Przydatne informacje:

Przy przyjęciu do oddziałów szpitalnych w Izbie Przyjęć wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • skierowanie do szpitala

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

W 1985 roku Oddział Opieki Doraźnej z ulicy Iłżeckiej został przeniesiony do budynku szpitala przy ul.Śniadeckiego 2, gdzie stacjonuje do chwili obecnej. Samochody wyjazdowe były własnością firmy Meditrans, która to zatrudniała również kierowców karetek. Lekarze, sanitariusze oraz dyspozytorzy byli pracownikami ZOZ-u . Kierownikami w/w placówki byli kolejno:

 • Lek. Wiktoria Mizak od 1.09.1985 do 12.10.1987r.
 • Lek.Henryk Wicha od 1988 do 1990r.
 • Lek.Andrzej Czarnecki od 01.04.1990 do 31.03.1995r.
 • Lek.Bogumił Kusiak od 1.04.1995 do 02.02.1999r.
 • Lek.Czesław Studniarz od 1.07.1999-31.12.2000r.
 • Lek .Janusz Sternik od 01.01.2001 do 31.07.2007r.
 • Lek.Piotr Pawelec od 01.08.2007 do 31.12.2008r.
 • lek.Mariusz Sternik od 15.05.2009 do 16.08.2009r.

Pierwsze stanowisko pielęgniarki oddziałowej pełniła pielęgniarka Zofia Górniak od 01.01.1985r .i po jej odejściu na emeryturę w 1993 roku obowiązki pielęgniarki oddziałowej przejęła mgr Bożena Rychter. Od 2004 r.funkcję pielęgniarki koordynującej Izby Przyjęć i Oddziału Opieki Dorażnej pełni mgr Grażyna Piskorowska.

W 2000 roku zostały zatrudnione pielęgniarki w miejsce sanitariuszy.

W 2004 przy Oddziale Opieki Dorażnej i Izbie Przyjęć powstała nowa komórka organizacyjna do udzielania świadczeń za lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Nocna i Świąteczna, Wyjazdowa i Ambulatoryjna Opieka Lekarska.

W 2004 roku został zakupiony 1 samochód Opel Combo dla potrzeb w/w pomocy i zatrudniono pierwszych ratowników medycznych.

Od 1.04.2005r. funkcjonuje nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka pielęgniarska.

Od 1.01.2005r. roku w komórce Oddziale Opieki Dorażnej funkcjonuje Transport Sanitarny, który w razie potrzeby transportuje chorych z naszego szpitala do wysokospecjalistycznych placówek na specjalistyczne badania, czy konsultacje. Dokonuje się również transportów pacjentów do placówek o takim profilu, którego nie ma w naszym statucie.

Oprócz transportów szpitalnych, na zlecenie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Transport Sanitarny dokonuje przewozów pacjentów do naszego szpitala z Gminnych Ośrodków Zdrowia oraz z miejsca zamieszkania chorego.

W 2005 roku zostały zakupione kolejne 2 samochody opel Movano i Vivaro oraz została rozwiązana umowa z firmą Meditrans.

Zatrudnieni zostali kierowcy i ratownicy medyczni.

Na przełomie 2005/2006 rok został przeprowadzony gruntowny remont Izby Przyjęć i pomieszczeń Oddziału opieki Dorażnej.

Ambulatorium Izby Przyjęć całodobowo, oprócz porad lekarskich i zabiegów pielęgniarskich wykonuje drobne zabiegi chirurgiczne i opatrunki gipsowe wszystkim pacjentom, którzy tego rodzaju pomocy potrzebują.

W 2008 roku został zakupiony samochód Mercedes Benz, a wraz z nim pełne, nowoczesne wyposażenie.

Obecnie Oddział Opieki Dorażnej posiada nowoczesny sprzęt do ratowania życia, jak np:

 • defibrylatory,
 • respiratory,
 • ssaki,
 • pompy infuzyjne,
 • materac próżniowy,
 • kamizelki Keda.

Obecnie funkcjonują 2 zespoły :podstawowy i specjalistyczny. Średnio miesięcznie te dwa zespoły ratownicze udzielają pomocy 150 osobom, a Nocna i Świąteczna Pomoc Wyjazdowa pomaga średnio w miesiącu 70 chorym.

Ambulatorium Izby Przyjęć udziela pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej ponad 20 chorym na dobę.

Oddział Opieki Doraźnej w Lipsku obejmuje swą opieką wszystkich mieszkańców gmin – Lipsko, Ciepielów, Sienno, Solec, Chotcza oraz tych chorych spoza rejonu, których życie i zdrowie jest zagrożone. Pielęgniarki systemu oraz ratownicy medyczni zatrudnieni w Oddziale Opieki Dorażnej posiadają odpowiednie kwalifikacje i ciągle je podwyższają poprzez udział w kursach i szkoleniach.

12 grudnia 2017, Jolanta Wolszczak