Oddziałem kieruje:
Kierownik oddziału – mgr Ewa Pietuszko
Pielęgniarka koordynująca – mgr Justyna Małaczek

Telefony kontaktowe:
Kierownik – (048) 378 36 43
Dyżurka pielęgniarek (odcinek A) – (048) 378 36 45
Dyżurka pielęgniarek (odcinek B) – (048) 378 36 41
Administracja: (048) 378 36 10
Oddziałowa –  (048) 378 36 44

e-mail: zpo.kierownik@szpitallipsko.pl

Liczba łóżek – 60

Przydatne informacje:

Dokumenty potrzebne do przyjęcia ZPO   pobierz

Komplet dokumentów wymaganych przy przyjęciu należy złożyć w ZPO (ul. Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko)

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Zakłady Opieki Długoterminowej (ZOD) w Lipsku wchodzą w skład struktur stacjonarnej opieki zdrowotnej SPZZOZ. Należy do nich:

 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (ZPO),

ZPO funkcjonuje od 2000r na podstawie umowy z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Obejmują swoją opieką   pacjentów w ZPO, zapewniając kompleksowe świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne, psychoterapeutyczne, logopedyczne i socjalne konieczne do umacniania i poprawy stanu zdrowia pacjenta w holistycznym jego ujęciu. Swoim pacjentom oferuje:

 • profesjonalną, całodobową opiekę pielęgniarską,
 • profesjonalną, całodobową opiekę lekarską,
 • dostępność do lekarzy specjalistów i konsultacje zgodnie z potrzebami,
 • rehabilitację ogólno-usprawniającą przy łóżku pacjenta i na sali rehabilitacyjnej,
 • zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii:
  • psychologicznej
  • logopedycznej
  • zajęciowej
 • zabezpieczenie w leki, opatrunki, środki higieniczne konieczne do kontynuacji leczenia i doraźnie zlecone przez lekarza zakładu,
 • wykonanie niezbędnych do terapii badań,
 • edukację zdrowotną pacjentów i ich rodzin,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • opiekę duszpasterską pacjentom i ich rodzinom.

Ponadto w ZPO:

 • pacjenci przebywają 2-3 łóżkowych pokojach,
 • mają możliwość korzystania z ogrodu szpitalnego gdzie organizowane są zajęcia z terapii zajęciowej – m.in. grilowanie,
 • uczestniczą w systematycznie organizowanych uroczystościach świątecznych, mszach świętych i innych,
 • korzystają z dobrze wyposażonej sali terapii zajęciowej.

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy dysponuje specjalistycznym sprzętem niezbędnym do usprawniania pacjentów i ich pielęgnacji. Zapewnia miłą, pełną serdeczności atmosferę. W Zakładzie pracuje wysoko wykwalifikowany personel, nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje:

 • 3 lekarzy specjalistów
 • 20 pielęgniarek
 • 2 opiekunów  medycznych
 • 3 rehabilitantów
 • terapeuta zajęciowy
 • psycholog
 • logopeda
 • kapelan
 • 3 sprzątaczki

Personel pielęgniarski pracujący w zakładzie posiada profesjonalne przygotowanie z zakresu opieki długoterminowej.

ZPO przyjmuje pacjentów z całego kraju na podstawie dokumentów wymaganych przez NFZ dostępnych w Zakładzie lub na stronie  www.szpitallipsko.pl

Do Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego mogą zostać przyjęci pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej niewymagający leczenia szpitalnego, u których występują istotne deficyty w samoopiece i samopielęgnacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia.

Osoba przebywająca w ZPO ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu (Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991r. Dz. U. z 14 października 1991r.).

Rozliczenia finansowe prowadzi pracownik  sekcji  finansowo-księgowej.

5 lutego 2021, Ewa Pietuszko