Oddziałem kieruje:
Kierownik oddziału – lek. Krystyna Szostok-Pisarska
– specjalista pediatrii i alergologii tel.(48) 378-36-08

Liczba łóżek – 20

Telefony kontaktowe:
Gabinet lekarski – (48) 378-36-09
Dyżurka pielęgniarek – (48) 378-36-06

e-mail: o.dziec.ord@spzzoz.internetdsl.pl

Przydatne informacje:

Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do szpitala powinni zabrać ze sobą:

  • skierowanie do szpitala,
  • dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne),
  • książeczkę zdrowia dziecka,
  • pidżamę, kapcie, przybory toaletowe, pampersy, itp.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Dziecięcy jest jednym z pierwszych oddziałów, które uruchomiono w tutejszym szpitalu. Pierwsi mali pacjenci trafili do tej placówki w grudniu 1985 roku.

Opiekę nad chorymi dziećmi sprawuje 3 lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii oraz 12 pielęgniarek , 8 spośród nich posiada kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego ,wszystkie kursy doskonalące niezbędne do świadczenia usług pielęgniarskich na wymaganym poziomie.

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego, tj. od okresu noworodkowego, aż do 18 roku życia.

W oddziale liczącym 20 łóżek leczone są dzieci ze schorzeniami:

  • układu oddechowego,
  • układu moczowego,
  • układu pokarmowego,
  • stanami gorączkowymi,
  • a także innymi schorzeniami wieku dziecięcego.

Wśród naszych pacjentów najliczniejszą grupę stanowią dzieci ze schorzeniami układu oddechowego, u których po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki prowadzimy kompleksową terapię ukierunkowaną na zwalczanie określonego czynnika chorobotwórczego. Leczenie tych schorzeń wspomagane jest dzięki wyposażeniu oddziału w sprzęt do aerozoloterapii (inhalatory, nebulizatory).

Kolejną dość liczną grupą pacjentów są dzieci ze schorzeniami układu moczowego, głównie z nawracającymi zakażeniami, zaburzeniami oddawania moczu oraz refleksami pęcherzowo-moczowodowymi. Dobra współpraca z pracownią diagnostyki obrazowej pozwala na szybkie postawienie właściwej diagnozy (możliwość szybkiego wykonania takich badań układu moczowego, jak np.: USG, cystografia mikcyjna, urografia). Natomiast współpraca z pracownią bakteriologiczną (mikrobiologiczną) często pomaga nam w wyborze odpowiedniej metody leczenia.

Warto podkreślić fakt, iż prowadzimy również wstępną diagnostykę chorób zakaźnych, jak np.: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Posiadamy też doświadczenie w diagnozowaniu chorób metabolicznych, głównie cukrzycy, a także w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób hematologicznych. W kontynuacji leczenia wykrytych przez nas schorzeń współpracujemy ze znanymi ośrodkami klinicznymi np.: Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz innymi szpitalami w Radomiu i Warszawie.

Wysoko wykwalifikowana kadra lekarzy i pielęgniarek sprawujących opiekę nad pacjentami naszego oddziału nie zapomina także o promocji zdrowego trybu życia i kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz o przygotowaniu pacjentów i ich rodzin do samoopieki i samopielęgnacji.

Biorąc pod uwagę fakt, iż kontakt rodziców z dzieckiem jest niezbędny, a jego brak może niekorzystnie wpłynąć nie tylko na sferę emocjonalną, lecz również na rezultat leczenia możliwy jest całodobowy pobyt rodzica wraz z chorym dzieckiem w oddziale (zapewniamy łóżko szpitalne, pełne zaplecze sanitarne, wyżywienie całodobowe). Pobyt rodzica jest odpłatny, a matki karmiące (dziecko do 1 roku życia) mają dodatkowe przywileje.

Dzieci starsze mają możliwość kontaktu ze swoimi bliskimi dzięki zainstalowanemu przez Fundację Orange „telefonu do mamy”. Korzystanie z kart telefonicznych jest bezpłatne.

Kadra lekarska i pielęgniarska ciągle dąży do podnoszenia jakości opieki w oddziale biorąc udział w konferencjach i sympozjach naukowych, kursach specjalistycznych oraz doskonalących.

 

12 grudnia 2017, Jolanta Wolszczak