27-300 Lipsko, ul. Śniadeckiego 2
e-mail: o.ginpol.ord@spzzoz.internetdsl.pl

Oddziałem kieruje:

Kierownik oddziału – lek. Iwona Marczak
– specjalista ginekologii i położnictwa tel. (48) 378-36-13

Oddziałowa:

Położna mgr Renata Kaczmarska tel. (48) 378-36-12

Telefony kontaktowe:

Dyżurka położnych (ginekologia): (48) 378-36-14
Pokój lekarzy:
(48) 378-36-15
Pokój neonatologa:
(48) 378-36-16
Dyżurka położnych (położnictwo):
(48) 378-36-17
Trakt porodowy:
(48)378-36-18 i (48) 378-36-19

Oddział Ginekologiczno-Położniczy zajmuje się leczeniem chorób żeńskich narządów płciowych oraz opieką nad kobietą w ciąży w czasie porodu i połogu. Oddział mieści się na pierwszym piętrze szpitala i liczy 25 łóżek dla dorosłych oraz 10 noworodkowych. W swojej strukturze podzielony jest na odcinki: ginekologiczny, porodowy, położniczy -system rooming in.

Kadrę oddziału stanowi zespół złożony z 5 lekarzy, w tym 2 specjalistów ginekologii i położnictwa.

W oddziale pracuje 18 położnych, opiekę nad noworodkami sprawuje lek. Teresa Wojtowicz – specjalista neonatolog, a pracę położnych zapewniających opiekę pielęgnacyjną noworodkom organizuje i nadzoruje – piel. koordynująca Józefa Kolenda

Lekarze pracujący w oddziale w określone dni przyjmują pacjentki w Poradni Ginekologicznej w Przychodni Specjalistycznej.

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym rocznie diagnozowanych i leczonych jest około 1000 pacjentek, odbywa się około 400 porodów, wykonuje się ponad 100 zabiegów operacyjnych, ponad 100 cięć cesarskich, około 300 mniejszych zabiegów ginekologicznych.

Opieka (profilaktyka, diagnostyka i leczenie) nad ciężarną, rodzącą i noworodkiem odbywa się według współczesnych standardów przewidzianych w I poziomie referencyjnym przy założeniu, że pacjenci, którzy kwalifikują się do leczenia na wyższym poziomie referencyjnym (szpitale wojewódzkie, kliniki) przewożeni są tam niezwłocznie. W tym celu oddział jest w stałej współpracy z oddziałami obu szpitali w Radomiu (w tym szpitalu II poziomu referencyjnego) i szpitalami klinicznymi Akademii Medycznych w Warszawie, Łodzi i Lublinie (III poziom referencyjny).

Porody fizjologiczne i niektóre zabiegowe odbywają się na dwóch, oddzielnych salach traktu porodowego, gdzie rodzącej może towarzyszyć nieodpłatnie mąż lub inna osoba wskazana przez nią. Rodząca może korzystać z piłek porodowych, drabinek i kąpieli. Cięcia cesarskie są wykonywane na klimatyzowanej sali operacyjnej, znajdującej się tuż obok sal porodowych.

Noworodki przebywają wraz z mamą od momentu urodzenia, aż do wypisania z oddziału. Natychmiast po urodzeniu odbywa się tzw. „kangurowanie” noworodka (dziecko leży na brzuchu i klatce piersiowej matki, skóra do skóry, jest nawet karmione), aby nabrało naturalnej odporności na wiele chorób infekcyjnych. W zakresie opieki nad noworodkiem wykonywane są wszystkie procedury niezbędne dla jego prawidłowego rozwoju (monitorowanie jego stanu zdrowia, potrzeb fizjologicznych i psychologicznych, szczepienia i testy diagnostyczne). W tej kwestii oddział współpracuje stale z Oddziałem Dziecięcym naszego szpitala i ośrodkami specjalistycznymi w Radomiu, Warszawie, Łodzi i innych miastach.

Karmienie wyłącznie naturalne, odbywa się na żądanie noworodka. Nie poleca się i nie reklamuje karmienia sztucznego. Wykonywane jest przesiewowe badanie słuchu i USG stawów biodrowych, a noworodki z nieprawidłowymi wynikami są diagnozowane w ośrodkach specjalistycznych. Pobyt noworodków w oddziale ograniczony jest do niezbędnego minimum, aby nie narazić ich na niebezpieczeństwo infekcji (do 48-72 godzin po zwykłym porodzie i do 4-5 dni po cięciach cesarskich).

W części ginekologicznej oddziału prowadzi się leczenie ciężarnych z powikłaną ciążą, chorób kobiecych zarówno metodami zachowawczymi jak i operacyjnymi, w tym z nowotworami złośliwymi. Nowoczesny sprzęt do histeroskopii i laparoskopii pozwala na wykonywanie precyzyjnych i dokładnych zabiegów np. w leczeniu niepłodności i diagnostyce chorób nowotworowych.

Pacjentki pooperacyjne mają oddzielną salę.

Ciężarne umieszczane są na innych salach niż pozostałe chore.

W zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów oddział współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu oraz Centrum Onkologii w Warszawie i Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Znaczną część zabiegów operacyjnych u kobiet z nowotworami złośliwymi wykonywanych jest na miejscu, niejednokrotnie przy współpracy z Oddziałem Chirurgicznym naszego szpitala.

Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Lipsku

Zaprasza na bezpłatne zajęcia

Położne pracujące w Oddziale Przygotują uczestników do udziału w porodzie, obniżając poziom niepotrzebnego lęku. Pomogą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące ciąży, porodu, połogu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka.

Program obejmuje również ćwiczenia ogólnorozwojowe, relaksacyjne, masaż, naukę oddychania.

Celem naszej szkoły jest nauczenie każdej przyszłej mamy wiary w swoje możliwości, a jej partnera – jak ma jej w tym aktywnie towarzyszyć.

tel. 516-504-898 lub (48)378-36-14

12 grudnia 2017, Jolanta Wolszczak