Oddziałem kieruje:
Kierownik – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Robert Czerwonka
tel
.(48)378-36-04

Pielęgniarka Oddziałowa:
p.o. mgr Wiesława Kolenda
tel.
(48)378-36-23

Liczba łóżek – 36 na odcinku ogólnym, 4 łóżka kardiologiczne

Telefony kontaktowe: 
Pokój lekarzy –               (48)378-36-25
Dyżurka pielęgniarek – (48)378-36-26
Kardiologia –                   (48)378-36-22

e-mail: wewnetrzny.ordynator@szpitallipsko.pl

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Kierownikiem jest lekarz Robert Czerwonka. Zatrudnionych jest 4 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, dwóch lekarzy posiada dodatkowo specjalizację I stopnia:   jeden w zakresie medycyny pracy i jeden z radioterapii onkologicznej.

W oddziale pracuje 22 pielęgniarki wszystkie posiadają wymagane kwalifikacje oraz kursy doskonalące niezbędne do wykonywania pracy na wymaganym poziomie Trzy  pielęgniarki posiada tytuł  magistra, 4 pielęgniarki licencjat pielęgniarstwa.

Oddział liczy 40 łóżek, w tym 4 z nadzoru kardiologicznego-sala R, gdzie są monitorowani i leczeni pacjenci z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca, zaostrzoną chorobą wieńcową, ciężką niewydolnością krążenia. W stanach zagrożenia życia, przy istniejących wskazaniach jest możliwość założenia elektrody wewnątrzsercowej pod kontrolą aparatu RTG, oraz możliwością stymulacji zewnętrznej do czasu wszczepienia stałego układu stymulującego.

Wykonuje się diagnostykę choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca, diagnostyka nadciśnienia tętniczego: próba wysiłkowa, 24 godzinna ocena czynności serca – Holter EKG. Holter RR – 24 godzinnym badaniem ciśnienia tętniczego oraz oceniać podstawowe parametry mięśnia sercowego w badaniu echo 3D.

Zarówno badanie Holter EKG, próba wysiłkowa są odpłatnie dostępne dla pacjentów ambulatoryjnych – kierowanych przez lekarzy POZ.

Dzięki współpracy z Zakładem Hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Józefowie, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana oraz Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Św. pacjenci są przekazywani do dalszej inwazyjnej diagnostyki i leczenia ostrego zawału serca oraz wszczepiania układów stymulujących (rozruszników).

Chorzy otrzymują materiały edukacyjne i zalecenia dietetyczne. Prowadzone są szkolenia z zakresu cukrzycy, insulinoterapii, odpowiedniej diety i stylu życia. Świadczenia obejmują leczenie, ale również profilaktykę i edukację pacjentów i członków ich rodzin w zakresie cukrzycy. Wykonuje się badania (HbA1C, lipidogram, poziom insuliny i C-peptydu).

Oddział Wewnętrzny prowadzi również diagnostykę i leczenie chorób tarczycy. Pacjenci mają pełen dostęp do badań pozwalających na nowoczesną diagnostykę: USG tarczycy, TSH, fT4, fT3, Anty-TBG, anty-TPO). Po ustaleniu rozpoznania i stabilizacji stanu chorego pozostaje on pod opieką poradni endokrynologicznej.

Częstymi pacjentami są chorzy z gorączką, dolegliwościami dysurycznymi, oni również mogą liczyć na fachową pomoc i właściwą diagnostykę. Leczone są także zakażenia dróg moczowych, ostre i przewlekłe zapalenia nerek, kamica nerek, przewlekła czy ostra niewydolność nerek oraz guzy nerek.

Oddział współpracuje z Oddziałem Nefrologii w Radomiu i Sandomierzu oraz Oddziałem Urologii w Radomiu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Liczną grupę pacjentów stanowią chorzy ze schorzeniami układu oddechowego. Są to pacjenci z zapaleniem płuc i oskrzeli w stanie ciężkim wymagającym intensywnej antybiotykoterapii dożylnej, podawania tlenu, intensywnej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, jak również pacjenci z zaostrzonym przewlekłym zapaleniem oskrzeli, astmą oskrzelową, u których leczenie farmakologiczne wspomagane jest tlenoterapią i inhalacjami. Oddział wykonuje wstępną diagnostykę chorób rozrostowych układu oddechowego (RTG, KLP, USG j. opłucnowych, punkcję opłucnej-diagnostyczną i odbarczającą, badanie plwociny). Po leczeniu szpitalnym pacjenci kierowani są do kontroli, a w razie potrzeby i do dalszego leczenia w Poradni Chorób Płuc.

W oddziale wykonuje się diagnostykę chorób przewodu pokarmowego, m. in. diagnostykę bólów brzucha, zaburzeń trawienia i wchłaniania, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej, utraty wagi ciała, krwawień z przewodu pokarmowego, chorób nowotworowych. Wykonuje się punkcję diagnostyczną i obarczającą jamy otrzewnowej.

W oddziale diagnozuje się choroby układu krwiotwórczego: niedobory Wit. B12, kwasu foliowego, żelaza. Wykonujemy punkcję szpiku kostnego z mostka.

Oddział dysponuje możliwością badań: USG, TK, badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia), radiologiczne (RTG kontrastowe żołądka i dwunastnicy, wlew RTG jelita grubego).

Zatrudniona kadra jest przeszkolona w zakresie badań endoskopowych. Istnieje możliwość wykonywania badań bakteriologicznych. Oddział współpracuje z Pracownią Histopatologii w Zamościu. Ponadto Oddział Wewnętrzny posiada akredytację uprawniającą do specjalizowania lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych. Jest to gwarancja ciągłego doskonalenia zawodowego (tzw. ustawiczne szkolenie) oraz gwarancja świadczenia nowoczesnych usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie ze standardami europejskich i światowych towarzystw medycznych.

6 marca 2023, Ewa Pietuszko