Oddziałem kieruje:

Kierownk oddziału – lek. Wiktoria Mizak
– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa – Irena Prasek
– specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego

Liczba łóżek – 5

Telefony kontaktowe:
Gabinet lekarski – (48) 378 35 84
Sala „R” pielęgniarki – (48) 378 35 87
Pielęgniarka oddziałowa – (48) 378 35 88

e-mail: oit.lipsko@wp.pl

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii rozpoczął działalność w październiku 1999r. Utworzony został na bazie 4 łóżkowej sali pooperacyjnej Oddziału Chirurgii Ogólnej i kadrze zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, istniejącego od początku istnienia szpitala w Lipsku (1984 r.) Oddziału Anestezjologii.

Podstawowym celem było stworzenie nowoczesnego, wieloprofilowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii o charakterze uniwersalnym, a zarazem wysoce specjalistycznym, dostosowanym do szerokiego przekroju przypadków klinicznych, leczonych w naszym szpitalu. Pracą zespołu składającego się z 4 lekarzy anestezjologów {3 specjalistów i 1 lekarz anestezjolog}i 19 pielęgniarek [1 mgr pielęgniarstwa ,2 specjalistki pielęgniarstwa anestezjologicznego ,13 pielęgniarek posiadających kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii],kieruje kierownik oddziału Wiktoria Mizak i pielęgniarka oddziałowa Irena Prasek. Praca oddziału to świadczenia anestezjologiczne i leczenie krytycznie chorych w OIT. Anestezjologia jest stosunkowo młodą specjalnością, ale coraz bardziej dostrzeganą i docenianą przez pacjentów. W krótkim czasie jej istnienia dokonał się olbrzymi postęp i rozwój wiedzy w tej dziedzinie. Rozwój anestezji chirurgicznej wyniknął z chęci usunięcia bólu towarzyszącego operacji, teraz jednak zniesienie bólu chirurgicznego nie jest jedynym, ani nawet najważniejszym zadaniem współczesnego anestezjologa. Do jego zadań w sali operacyjnej należy:

  • utrzymanie pacjenta przy życiu wśród wszystkich zagrożeń, jakie stwarza zabieg operacyjny,
  • uwolnienie pacjenta od bólu,
  • przygotowanie pacjenta do przebycia operacji.

Anestezjolog idzie do chorego z wizytą w celu poznania go, zbadania i chyba w najważniejszym celu, uwolnienia go od lęku, poczucia zagrożenia i niepewności związanej z operacją. Omawia i uzgadnia również najbardziej korzystny rodzaj znieczulenia. Wśród ludzi rozpowszechniona jest obawa, a nawet strach przed znieczuleniem z utratą świadomości i kontroli nad swoim życiem podczas wielogodzinnej operacji. Pacjenci czują lęk przed oddaniem swojego losu w ręce innych, w związku z tym proponujemy wszystkie możliwe rodzaje znieczuleń: ogólne, przewodowe (podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, splotowe), miejscowe oraz złożone. Zapewniamy całkowite uwolnienie od bólu pooperacyjnego, pamiętając, że ból jest przeżyciem subiektywnym, które jest odczuwane inaczej przez każdego człowieka. Nawet najcięższa postać choroby może przebiegać bez bólu, dzięki coraz śmielej wdrażanym nowym metodom i drogom podawania leków, m.in. blokady nerwów, splotów, farmakoterapii z możliwością przezskórnego podawania leków w postaci plastrów.

Wykonujemy również znieczulenia do przykrych i bolesnych badań diagnostycznych i leczniczych, wykonywanych w pracowni endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia), gabinetach zabiegowych Oddziału Ginekologii i Położnictwa, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej, Oddziału Wewnętrznego i Dziecięcego.

Kolejnym odpowiedzialnym i trudnym zadaniem jest prowadzenie resuscytacji na rzecz wszystkich chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia w szpitalu.

Następnym niezwykle ważnym zadaniem jest leczenie krytycznie chorych. Bazę oddziału stanowi 5 łóżek, 4 rozmieszczone w jednej dużej, przestronnej sali i1 łóżko w izolatce przeznaczonej dla ciężko chorych, przy których życzy sobie przebywać rodzina. Oddział zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć, Pracowni Radiologicznej oraz Bloku Operacyjnego. Takie usytuowanie ułatwia pracę i eliminuje niebezpieczeństwo zbyt odległego transportu na stanowisko nadzoru pooperacyjnego, gdzie sprawujemy opiekę nad pacjentem w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym. Troska o eliminację czynników sprawczych powikłań oddechowych i krążeniowych jest standardowym elementem opieki pooperacyjnej. W przypadkach zagrożenia życia wdrażamy procedury intensywnej terapii, stosując specjalne techniki leczenia, polegające na inwazyjnym monitorowaniu oraz wspomaganiu czynności niewydolnych narządów lub układów, stałe monitorowanie ważnych czynności życiowych, zaawansowaną technikę wentylacji zastępczej, pełne żywienie pozajelitowe, stymulację zewnętrzną serca, zakładanie wkłuć do żył centralnych. Wykorzystując wiedzę, posługując się specjalistyczną aparaturą, nowymi technikami potrafimy podtrzymać funkcje ważnych dla życia układów i narządów.

Najczęściej prowadzimy leczenie pacjentów z niewydolnością oddechową i krążeniową, chorych po rozległych zabiegach operacyjnych, z mnogimi obrażeniami pourazowymi, chorych nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia, udary mózgu, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe), pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z powikłaniami, wszystkich po nagłym zatrzymaniu krążenia. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu oddziału w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny: respiratory, najnowszej generacji typu Bennett 8400, Bennett 740, defibrylatory Lifpak 20, monitory Datex-Ohmeda, posiadające zespół modułów, co pozwala monitorować nie tylko standardowe parametry jak EKG, pulsoksymetria, automatyczny pomiar ciśnienia, temperatura, ale także wykorzystując sposoby inwazyjne, mamy możliwość pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ), bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego. Żeby zapewnić najwyższą jakość leczenia, ściśle współpracujemy z naszymi specjalistami chirurgii, ortopedii, chorób wewnętrznych, ginekologii, neurologii oraz z ośrodków klinicznych. Pomaga nam również personel Oddziału Rehabilitacji, umożliwiając wczesną rehabilitację przy łóżku chorego, co pomaga w leczeniu i umożliwia szybszy powrót do zdrowia, przyspiesza powrót sprawności.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest oddziałem wieloprofilowym, wykorzystującym nowoczesne metody leczenia w oparciu o wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny i dobrze wyszkolony, zaangażowany w pracę zespół lekarzy i pielęgniarek. Wysoki poziom wiedzy i umiejętności utrzymywany jest poprzez częsty udział w kursach specjalistycznych, konferencjach i sympozjach naukowych.

12 grudnia 2017, Jolanta Wolszczak