PRZYCHODNIA

Przychodnia Specjalistyczna z poradniami:

Pacjent może zarejestrować się w poradniach specjalistycznych osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach pracy rejestracji. Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowań od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Na podstawie jednego skierowania pacjent może zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielających świadczeń w danym zakresie.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

  • ginekologa i położnika,
  • psychiatry.

Skierowania nie muszą też przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

  • inwalidzi wojenni,
  • osoby represjonowane,
  • kombatanci,
  • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
  • chorzy na gruźlicę,
  • zakażeni wirusem HIV,
  • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych,
  • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie do specjalisty jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym nie musi dostarczać skierowania.

6 lipca 2018, Ewa Pietuszko