PORADNIE

Poradnia Alergologiczna
– gabinet nr 4 – tel.(48)378-35-57

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Krystyna Szostok Pisarska

Pielęgniarki:

 • Danuta Lackowska
 • Jolanta Jasztal

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 16.00-20.00
 • Środa 15.00-19.00
 • Czwartek 8.00-12.00

Zakres świadczeń poradni:

Porady lekarskie-kompleksowe, specjalistyczne i recepturowe. Wykonywanie badań diagnostycznych specyficznych dla omawianej poradni. Wykonywanie testów skórnych „PRICK”, odczulanie dzieci i dorosłych, edukuje pacjentów o istocie choroby, potencjalnych czynnikach prowokujących i możliwościach terapeutycznych.

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej
– gabinet nr 18 – tel.(48)378-35-58

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Stanisław Staszczyk
 • lek. Andrzej Ćwieluch
 • lek. Piotr Nóżka
 • lek. Bożena Pszeniczna

Pielęgniarka: Barbara Strzałkowska

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 8.00-14.00
 • Wtorek 8.00-14.00
 • Środa 11.00-17.00
 • Czwartek 8.00-14.00
 • Piątek 8.00-14.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich kompleksowych, specjalistycznych, diagnostyczno-zabiegowych i recepturowych. Leczenie, zaopatrywanie ran i urazów tkanek miękkich, diagnostyka i leczenie bólów brzucha, bólów w obrębie kończyn, leczenie oparzeń, odmrożeń w zakresie i możliwościach poradni, ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

 

Poradnia Dermatologiczna
– budynek przy ulicy Śniadeckiego 2 – tel.(48)378-35-65

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Aniceta Świątkiewicz – Owczarek

Pielęgniarka: Lidia Dusza

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 10.00-17.00
 • Wtorek 7.00-14.00
 • Środa 7.00-14.00
 • Czwartek 7.00-14.00
 • Piątek 7.00-14.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie świadczeń lekarskich, konsultacji specjalistycznych, kontynuacja leczeń poszpitalnych, pobieranie wycinków ze skóry do badań histopatologicznych, elektrokoagulacja zmian łagodnych skóry. Możliwości diagnostyczne obejmują: kierowanie pacjentów na badania mykologiczne, badanie w lampie WOODA, badanie dermetoskopowe, pobieranie wymazów ze zmian skórnych.

 

Poradnia Diabetologiczna
– gabinet nr 24 – tel.(48)378-35-73

UWAGA !!!
DZIAŁALNOŚĆ PORADNI Z DNIEM 01.03.2013 ZAWIESZONA – BRAK SPECJALISTY.

 

Endokrynologiczna
– gabinet nr 23 – tel.(48)378-35-66

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Urszula Bryczek

Pielęgniarka: Danuta Lackowska

Godziny pracy:

 • Czwartek 08.00- 13.00
 • Piątek 15.00-19.00
 • Sobota 14.00-17.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, recepturowych i diagnostycznych w zakresie chorób tarczycy i innych zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonanie niezbędnych badań dla postawienia rozpoznania, ustalenia monitorowania leczenia.

 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
– gabinet nr 28 – tel.(48)378-35-63

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Irena Sidor
 • lek. Andrzej Mazur
 • lek. Iwona Marczak

Położna: Anna Koniar

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 07.00-14.35
 • Wtorek 15.00-19.00
 • Środa 07.00-14.35
 • Czwartek 07.00-14.35
 • Piątek 07.00-14.35

Zakres świadczeń poradni:

Leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń ginekologicznych, poradnictwo w zakresie antykoncepcji i planowania rodziny, prowadzenie ciąży i połogu, profilaktyka onkologiczna, badanie piersi, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych i zakończonej hospitalizacji. Możliwości diagnostyczne obejmują pobieranie materiału do badań cytologicznych, wykonywanie USG, badań bakteriologicznych i serologicznych.

 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
– budynek przy ulicy Śniadeckiego 2, tel.(48)378-35-71, rej.(48)378-35-70

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Jadwiga Krzanicka
 • lek. Anna Tomaszewska Nóżka

Pielęgniarka: Lidia Dusza

Godziny pracy:

 • Wtorek 11.00-15.00 (lek. Anna Tomaszewska Nóżka)
 • Wtorek 15.00-19.00 (lek. Jadwiga Krzanicka)
 • Piątek 08.00-12.00

Zakres usług poradni:

Porady lekarskie specjalistyczne, kompleksowe, diagnostyczne, recepturowe, kontynuacja leczenia szpitalnego. Możliwości diagnostyczne obejmują rtg płuc, badanie plwociny w kierunku gruźlicy i komórek NEO, spirometria, bronchoskopia, posiewy plwociny-bakteriologiczne.

 

Poradnia Kardiologiczna
– gabinet nr 24 – tel.(48)378-35-73

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Anna Pawelec

Pielęgniarka: Urszula Nowak

Godziny pracy:

 • Środa 12.00-16.00
 • Czwartek 08.00-14.00
 • Piątek 13.00-17.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, kompleksowych, recepturowych i diagnostycznych – kardiologicznych, pacjentom kierowanym przez lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ, pacjentom po leczeniu szpitalnym, /koronografie/ oraz do leczenia inwazyjnego /angioplastyka wieńcowa/ i leczenia operacyjnego. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonywanie badań EKG metodą Holtera, przeprowadzanie badań elektrokardiograficznych i prób wysiłkowych.

 

Poradnia Neurologiczna
– gabinet nr 23 – tel.(48)378-35-66

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Zofia Stachowicz-Kozak

Pielęgniarka: Alicja Kowalska

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 7.00-14.35
 • Wtorek 7.25-14.35
 • Środa 10.25-18.00
 • Czwartek 7.00-14.35
 • Piątek 7.25-14.35

Zakres świadczeń poradni:

Poradnia zajmuje się leczeniem chorób zwyrodnieniowych /choroba Alzhaimera, Parkinsona/ pierwotną i wtórną prewencją udaru mózgu, a także innych chorób układu nerwowego, zespołów bólów i zawrotów głowy, chorób mięśni. Ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia szpitalnego. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonywanie badań EEG, EMG, RM, CT, RTG, możliwość wykonania badań laboratoryjnych.

 

Poradnia Okulistyczna
– gabinety nr 14 i 22 – tel.(48)378-35-61 i 378-35-61

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Renata Jarosz
 • lek. Krzysztof Jaworski

Pielęgniarka: Krystyna Lichota

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 07.00-14.00 / 07.25-14.00
 • Wtorek 10.30-17.30
 • Środa 07.00-14.00 / 07.25- 14.00
 • Czwartek 07.00-14.00 / 07.25 – 14.00
 • Piątek 07.00-14.00 / 07.25 – 14.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad specjalistycznych, diagnostycznych i recepturowych pacjentom z problemami dotyczącymi narządu wzroku. Leczenie szerokiego wachlarza chorób i zaburzeń w obrębie oka, ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

 

Poradnia Otolaryngologiczna
– gabinet nr 15 – tel.(48)378-35-60

W poradni przyjmuje lekarz specjalista:

 • lek. Marian Sobczyk

Pielęgniarka: Krystyna Kwiatek

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 08.00-14.00
 • Wtorek 11.00-18.00
 • Środa 08.00-14.00
 • Czwartek 08.00-14.00
 • Piątek 08.00-14.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad specjalistycznych, diagnostycznych i recepturowych w zakresie chorób górnych dróg oddechowych /nos, gardło, krtań/ oraz uszu. Ustalanie wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji, kontynuacja leczenia po zabiegach operacyjnych. Możliwości diagnostyczne obejmują wykonywanie badań audiometrycznych, bakteriologicznych, mykologicznych – wymazy z nosa i gardła.

 

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
– gabinet nr 21 – tel.(48)378-35-62

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Andrzej Tymiński
 • lek. Piotr Banaszek
 • lek. Robert Sosiński
 • lek. Janusz Sternik

Pielęgniarki:

 • Urszula Nowak
 • Barbara Strzałkowska
 • Krystyna Lichota
 • Alicja Kowalska

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 09.00-14.00 (lek. Janusz Sternik) i 15.00-17.00 (lek. Robert Sosiński)
 • Wtorek 14.00-20.00 (lek. Piotr Banaszek)
 • Środa 09.00-14.00 (lek. Janusz Sternik)
 • Czwartek 08.00-16.00 (lek. Andrzej Tymiński)
 • Piątek 08.00-16.00 (lek. Piotr Banaszek)

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych, kompleksowych, diagnostyczno-zabiegowych i recepturowych. Kwalifikowanie chorych do zabiegów operacyjnych, prowadzenie chorych po operacjach ortopedycznych.

 

Poradnia Reumatologiczna
– gabinet nr 14 – tel.(48)378-35-57

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Maria Urbańska
 • lek. Joanna Garganisz Studniarz
 • lek. Grażyna Sobczyk

Pielęgniarki:

 • Danuta Lackowska
 • Krystyna Kwiatek

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 08.00-10.00 (lek. Maria Urbańska)
 • Wtorek 8.00-10.00 (lek. Maria Urbańska) i 14.00-18.00 (lek. Grażyna Sobczyk)
 • Środa 14.00-18.00 (lek. Joanna Garganisz Studniarz)
 • Czwartek 14.30-18.00 (lek. Maria Urbańska)
 • Piątek 8.00-10.00 (lek. Maria Urbańska)

Zakres świadczeń poradni:

Porady lekarskie specjalistyczne, kompleksowe, diagnostyczne i recepturowe w zakresie schorzeń reumatologicznych, kwalifikacje pacjentów do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
– budynek przy ulicy Czerwiakowskiego 1 – tel.(48)378-36-53

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Małgorzata Wielorańska
 • Magister psycholog specjalista terapii uzależnień Małgorzata Wyrostek
 • Magister specjalista terapii uzależnień Magdalena Wyrostek-Stępień

Instruktor terapii uzależnień Danuta Łojewska

 

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 08.00-14.35
 • Wtorek 08.00-14.35
 • Środa 10.25-18.00
 • Czwartek 08.00-14.35
 • Piątek 08.00-14.35 / 07.00 – 09.30

Pacjent nie musi mieć skierowania do poradni

Zakres świadczeń poradni:

Zapewnienie opieki poszpitalnej pacjentom po intensywnym programie terapii w Oddziale Terapii Uzależnień, realizacja podstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, prowadzenie działań edukacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin, współpraca z grupami samopomocowymi.

 

Poradnia Urologiczna
– gabinet nr 18 – tel.(48)378-35-58

W poradni przyjmują lekarze specjaliści:

 • lek. Maciej Ziarek

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 13.00-17.00
 • Czwartek 16.00-20.00
 • Sobota 08.00-12.00

Zakres świadczeń poradni:

Udzielanie porad specjalistycznych, kompleksowych, zabiegowo-diagnostycznych i recepturowych w zakresie schorzeń narządu moczowo płciowego. Wykonywanie badań diagnostycznych niezbędnych do zdiagnozowania wymienionych schorzeń. Kwalifikacja do leczenia operacyjnego. Kontynuacja leczenia po odbytej hospitalizacji.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
– budynek przy ulicy Śniadeckiego 2 – tel.(48)378-35-67

Godziny pracy rejestracji:

 • Poniedziałek 10.00-13.00
 • Wtorek 14.35-18.00
 • Środa 9.00-12.00
 • Czwartek 7.00-12.00
 • Piątek 7.00-14.00

Godziny pracy Lekarzy (lek. Małgorzata Wielorańska, lek. Tomasz Krasowski):

 • Poniedziałek 10.00-17.25
 • Wtorek 9.00-16.00/14.35-18.00
 • Środa 9.00-16.00
 • Czwartek 7.00-15.00
 • Piątek 7.00-14.00
 • Sobota 7.00-12.00

Godziny pracy psychologa (Psycholog Paulina Janicka – budynek przy ul. Czerwiakowskiego 1):

 • Poniedziałek 12:00 – 15:00
 • Wtorek 13:30 – 14:30
 • Środa 11:00 – 12:00
 • Czwartek 7:00 – 9:00
 • Piątek 7:00 – 8:00

Godziny pracy psychologa (Psycholog Karolina Płaza – budynek przy ul. Czerwiakowskiego 1):

 • Poniedziałek 10:00 – 12:00
 • Środa 13:30 – 18:30
 • Piątek 11:30 – 12:30

Zakres świadczeń poradni:

Diagnostyka, leczenie, psychoedukacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, nie kwalifikujących się do leczenia szpitalnego. Kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji.

 

Poradnia Preluksacyjna

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 11.00-15.00
 • Środa 15.00-19.00
 • Piątek 08.00-12.00

Zakres świadczeń poradni:

Diagnostyka i leczenie wad w zakresie stawów biodrowych u dzieci do pierwszego roku życia.

11 grudnia 2017, Jolanta Wolszczak