Oddziały

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi i niewydolnością krążeniową

Oddział Wewnętrzny
Oddział jest przystosowany do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, z wydzieloną salą intensywnego nadzoru

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej (w trakcie aktualizacji)
W oddziale wykonuje się zabiegi operacyjne jamy brzusznej, tarczycy, mastektomii, chirurgii urazowej oraz zabiegi laparoskopowe. Leczeni są również chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi, wykonywana jest protezoplastyka stawu biodrowego i stawu kolanowego

Oddział Ginekologiczno-Położniczy (w trakcie aktualizacji)
Oddział jest przystosowany do leczenia pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi. W oddziale umożliwia się matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanej sali

Oddział Rehabilitacji
W oddziale prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa osób po wypadkach, urazach i innych schorzeniach, w których dochodzi do ograniczenia sprawności

Oddział Dziecięcy
W oddziale prowadzone jest leczenie i diagnostyka chorób wieku dziecięcego do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców

Oddział Reumatologiczny
W oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne u pacjentów z chorobami reumatycznymi

Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
Oddział przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia, a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel

Oddział Leczenia Uzależnień
Oferta terapeutyczna całodobowego OLU w Lipsku skierowana jest do mężczyzn, którzy mają problem z alkoholem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego lub są skierowani na leczenie przez Sąd

Pomoc Doraźna i Ratownictwo Medyczne
W Oddziale Opieki Doraźnej stacjonują całodobowo dwa zspoły: specjalistyczny i podstawowy, które udzielają pomocy wszystkim w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Przy Izbie Przyjęć całodobowo funkcjonuje ambulatorium, gdzie udziela się porad wszystkim pacjentom potrzebującym pomocy

Blok Operacyjny
Blok operacyjny rozpoczął swoją działalność od marca 1985 roku. Wykonuje się w nim zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii, ginekologii i ortopediii.

  • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
  • Laboratorium Centralne
  • Dział Rentgenodiagnostyki z Pracowniami: Rtg, EKG, USG i mammografii
  • Centralna Sterylizacja
  • Apteka Zakładowa

11 grudnia 2017, Jolanta Wolszczak