ODDZIAŁY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi i niewydolnością krążeniową

Oddział Wewnętrzny
Oddział jest przystosowany do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, z wydzieloną salą intensywnego nadzoru

Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej
W oddziale wykonuje się zabiegi operacyjne jamy brzusznej, tarczycy, mastektomii, chirurgii urazowej oraz zabiegi laparoskopowe. Leczeni są również chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi, wykonywana jest protezoplastyka stawu biodrowego

Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział jest przystosowany do leczenia pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi. W oddziale umożliwia się matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanej sali

Przyszpitalna Szkoła Rodzenia

Oddział Neonatologiczny
Oddział funkcjonuje na zasadzie „rooming-in” – matki przebywają w salach ze swoim dzieckiem bezpośrednio po porodzie  co zapewnia nieograniczony kontakt matki z dzieckiem od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala.

Oddział Rehabilitacji
W oddziale prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa osób po wypadkach, urazach i innych schorzeniach, w których dochodzi do ograniczenia sprawności

Oddział Dziecięcy
W oddziale prowadzone jest leczenie i diagnostyka chorób wieku dziecięcego do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców

Oddział Reumatologiczny
W oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne u pacjentów z chorobami reumatycznymi

Oddział Psychiatryczny dla Przewlekle Chorych
Oddział przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych niewymagających intensywnego leczenia, a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel

Oddział Leczenia Uzależnień
Oferta terapeutyczna całodobowego OLU w Lipsku skierowana jest do mężczyzn, którzy mają problem z alkoholem i wyrażają zgodę na podjęcie leczenia odwykowego lub są skierowani na leczenie przez Sąd

Izba Przyjęć
W Izbie Przyjęć odbywa się badanie lekarskie chorych zgłaszających się do Szpitala, przyjmowanie chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego, udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Ratownictwo Medyczne
Ze świadczeń nocnej lub świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej korzystamy  w przypadku nagłego zachorowania. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych), udzielane są bez skierowania oraz realizowane przez lekarzy i pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godz. 8:00 dnia następnego.

W Oddziale Opieki Doraźnej stacjonują całodobowo dwa zespoły: specjalistyczny i podstawowy, które udzielają pomocy wszystkim w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Blok Operacyjny
Blok operacyjny rozpoczął swoją działalność od marca 1985 roku. Wykonuje się w nim zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii, ginekologii i ortopedii.

Centralna Sterylizacja
Centrala sterylizacja jest działem usługowym szpitala, w którym wykonuje się procesy mające wpływ na jakość procedur medycznych i bezpieczeństwo pacjenta.

Apteka Szpitalna
Do zadań Apteki Szpitalnej należy  między innymi zaopatrywanie komórek organizacyjnych SP ZZOZ w Lipsku  w leki (gotowe i recepturowe), środki dezynfekcyjne i materiały opatrunkowe oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarką oraz  bezpieczeństwem stosowanych leków.

11 lipca 2018, Szpital Lipsko