Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

i Położnych

Święto obchodzone corocznie 12 maja ustanowione zostało przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Jest to dzień urodzin prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa i patronki zawodu – Florencji Nightingale. Jej koncepcja pielęgniarstwa oparta była na prawach naukowych, skoncentrowana na człowieku, a nie na chorobie, uwzględniała znaczenie profilaktyki i wskazywała na konieczność stałego rozwoju. 

Polskie Położne swoje święto obchodzą 8 maja. Jest to rocznica urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa – Stanisławy Leszczyńskiej. Ta heroiczna kobieta w całym swoim życiu kierowała się niezłomnymi zasadami. Przekonana o swoich ideałach mawiała: „Natura jest nauczycielką położnej. Razem z nią walczy o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie – uśmiech dziecka”.

To właśnie pielęgniarki i położne są przy swoich pacjentach w najtrudniejszych i najważniejszych chwilach życia. Towarzyszą podczas narodzin i ostatniego pożegnania. Zawsze gotowe nieść pomoc, wysłuchać, powiedzieć coś ciepłego. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych jest więc znakomitą okazją, żeby docenić ich pracę, zaangażowanie i wybór wyjątkowego zawodu.