Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.11.2021r. polecono w okresie od 2 grudnia 2021 roku do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Stanu epidemii, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 69 łóżek w tym 4 łóżka intensywnej terapii dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS COV-2.

  1. Od dnia 30.11.2021r wstrzymane są przyjęcia pacjentów do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo Ortopedycznej w SPZZOZ w Lipsku od godz.11.00
  2. Po okresie zaprzestania przyjęć, o którym mowa w punkcie 1 rozpoczynamy przyjęcia pacjentów od 02.12.2021r godz.12:00 u których potwierdzono zakażenie SARS COV-2.
  3. Zarządza się przeprowadzenie odpowiednich działań przystosowujących w/w oddział do hospitalizacji pacjentów COVID-10